Станіслав Сухачов
Станіслав Сухачов
Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра філософії
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Социальные отношения: познание и совершенствование
ВЮБ H. Н. Мокляк, HН Мокляк, И АН УСССР
Киев : Наукова думка, 1990
51990
Трудові відносини: соціальний механізм функціонування
СЯ Сухачов
Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2008
32008
Трудові відносини: соціальний механізм функціонування
СЯ Сухачов
Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2008
32008
Бідність як фактор тероризму
СЯ Сухачов
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 68-71, 2004
32004
Активний власник—ключова фігура в механізмі трудових відносин
С Сухачов
Вісник Національної академії наук України, 42-47, 2001
22001
Особистісний вимір трудових відносин постіндустріального суспільства
СЯ Сухачов
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2010
12010
Имущественное расслоение как деструктивный фактор европейскогно развития трудових отношений современного украинского общества
СС А.
Государственное управление и экономика: материалы международной научно …, 2014
2014
Працюючий власник як фундамент функціонування соціального механізму трудових відносин
С Сухачов
Українська полоністика, 194-200, 2014
2014
Ставлення до праці як християнського феномену у документах Другого Ватиканського Собору
СC Я.
Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору. Науковий збірник …, 2013
2013
Бедность как деструктивный фактор функционирования социального механизма трудовых отношений
СА Сухачев
Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. Филология …, 2013
2013
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
СА Сухачев
БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 11, 66, 2013
2013
ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
СА Сухачев
Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Фiлософiя …, 2010
2010
Соціальний механізм функціонування трудових відносин: сутність та структура
СЯ Сухачов
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 13-22, 2009
2009
Межі толерантності у політичному вимірі
СЯ Сухачов
2007
Політичний вимір бідності сучасного українського суспільства
С Сухачов, С Рудницький
Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007
2007
Имущественное расслоение как деструктивный фактор европейского развития трудовых отношений современного украинского общества
СА Сухачев
ББК 66.033. 141 Г72, 79, 0
ҐЕНЕЗА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ Спеціальність 09.00. 03-соціальна філософія та …
ОО Базалук, ВГ Воронкова, СЯ Сухачов
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17