Євгенія Малік
Євгенія Малік
ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
372012
Фінансування вищої освіти: світові тенденції та зарубіжний досвід
БМЮ Малік Є.О.
Ефективна економіка, 2014
142014
Система фінансування охорони здоров’я: конкурентні та соціальні критерії розвитку
ЄО Малік
ЄО Малік, 2007
112007
Проблеми та орієнтири бюджетно-податкової політики в сучасних умовах
ММ Степура, ММ Степура, ЄО Малік, ЕА Малик
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ" ДКС Центр", 2010
92010
Сучасний стан державних фінансів України: пріоритети, стратегія та ризики
ЄО Малік, ТВ Табакова
Проблемы экономики, 2016
82016
Сучасний стан державних фінансів України: проблеми та перспективи
ЄО Малік, ЕА Малик, ТВ Табакова, ТВ Табакова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
72016
Інновації у фінансовій сфері: Монографія
ЄОМ В.М.Опарін, Т.В.Паєнтко, В.М.Федосов
К.: КНЕУ, 2013
62013
Макрофінансова стабілізація України в сучасних умовах
ЄО Малік, ММ Степура
Фінанси України, 119-124, 2011
62011
Моделі організації систем фінансування охорони здоров’я, прийнятність їх для України
ЄО Малік, ДА Малік
Ринок цінних паперів, 25-30, 2010
62010
Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування–головний стратегічний напрям реформування фінансування охорони здоров’я України
ЄО Малік
Режим доступу: http://academy. gov. ua/ej/ej5/txts/07meoozu. htm, 0
6
Макрофінансові стабілізатори в системі регулювання економічного циклу (за підсумками Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції)
Є Малік, Т Табакова
Ринок цінних паперів України, 9-14, 2013
42013
Результативність видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я
АЄ Буряченко, АЕ Буряченко, ЄО Малік, ЕА Малик
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
42009
Бюджетна система
СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ТВ Жибер, ТВ Жибер, ГБ Коломієць, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
22015
Місцеві фінанси у схемах і таблицях, навч. посіб.
МА Гапонюк, АЄ Буряченко, ВП Яцюта, ЄО Малік, ВК Хлівний, ...
навч. посіб., 601, 2010
2*2010
Студент у навчальному процесі: інноваційні технології як складова формування конкурентоспроможного фахівця
Є Малік, М Степура
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2010
22010
Інноваційні напрямки розвитку ринку медичного страхування України
ЄО Малік, ЕА Малик, ТВ Табакова, ТВ Табакова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Бюджети місцевого самоврядування: проблеми їх формування та виконання (на прикладі Селичівської сільської ради)
ЮО Масловцева
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Фінансування дошкільних закладів освіти та шляхи його зміцнення
ГО Куцевол
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Проблеми формування доходів бюджету м. Києва та його вдосконалення
АО Каленська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Фінансування медичних закладів охорони здоров’я м. Києва
АВ Ткаченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20