Анна Квитчатая
Анна Квитчатая
Национальный фармацевтический университет
Verified email at nuph.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Синдром хронічної втоми: огляд проблеми та перспективні напрямки лікування
СО Тихонова, ГІ Квітчата, ОО Гайдукова
НФаУ, 2007
222007
Актуальные вопросы повышения приверженности к лечению пациентов с хроническими заболеваниями
АИ Квитчатая, ФГ Снегирев, АФ Пиминов
Здоровье мужчины, 41-46, 2014
22014
L-триптофан: гипотензивное, гипогликемическое, кардиопротекторное действие и особенности метаболизма при экспериментальном стрессе
АС Кратенко, КВ Вовк, ОВ Сокруто, ЕЯ Николенко, НК Александрова, ...
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2017
12017
Разработка состава лекарственного средства для орального применения на основе L-орнитина L-аспартата
ВА Шевченко, ВС Бондарь, СН Ролик, АИ Квитчатая
Вестник фармации, 41-45, 2014
12014
Выбор в аптеке ОТС-препарата, корректирующего дисфункцию ЖКТ
АИ Квитчатая, ВА Якущенко
Еженедельник АПТЕКА, 906, 2013
12013
Фармакотерапія синдрому хронічної втоми: можливості алопатії та гомеопатії
ОО Гайдукова, СО Тихонова, ГІ Квітчата
НФаУ, 2007
12007
Синдром профессионального выгорания у специалистов фармации
ЕА Бурьян, ВА Якущенко, АИ Квитчатая, АФ Пиминов, ЛИ Шульга, ...
2019
М’які контактні лінзи в Україні. Стандарти та показники якості
КО Бур’ян, ВА Якущенко, ГІ Квітчата, ГО Бур’ян
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ, 19, 2019
2019
Нанотехнології‒інструмент молекулярної медицини
ВА Якущенко, ЛІ Шульга, ГІ Квітчата, КО Бурʼян, ПВ Нартов, ...
Редакційна колегія, 84, 2019
2019
Взаимодействие лекарственных средств в организме пациента: синергизм, антагонизм, индифференция. изменение конечного терапевтического эффекта при различных вариантах взаимодействия
АИ Квитчатая, ВА Якущенко, ЕА Бурьян, АФ Пиминов, ЛИ Шульга, ...
2019
Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Загальна фармація»
ОФ Пімінов, ОФ Пиминов, ДЛ Великий, ВМ Толочко, ТО Артюх, ...
2018
Науково-методичні підходи до створення фітозасобів для терапевтичної стоматології
ЛІ Шульга, ОФ Пімінов, ГІ Квітчата, ТС Безценна, СМ Ролік-Аттіа, ...
2018
Навчальний план та програма спеціалізації зі спеціальності «Організація і управління фармацією»
АФ Пиминов, ОФ Пімінов, ВМ Толочко, ТА Артюх, ТО Артюх, ...
НФаУ, 2018
2018
Перспективи використання нанотехнологій у подоланні інфекційних хвороб
ЛІ Шульга, ПВ Нартов, ВА Якущенко, ГІ Квітчата, ЛИ Шульга, ...
2018
Методологические подходы к передаче знаний, интегрально формирующих медицинскую базу оказания медицинской помощи
АИ Квитчатая, АФ Пиминов, ЛИ Шульга, ВА Якущенко, АІ Квітчата, ...
2018
Cовременные возможности и перспективы применения нанотехнологий в комплексном лечении онкологической патологии
АФ Пиминов, АИ Квитчатая, ЛИ Шульга, ВА Якущенко
2018
Методичне забезпечення самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
КО Бур'ян, ГІ Квітчата, ОФ Пімінов, ЛІ Шульга, ВА Якущенко, ЕА Бурьян, ...
2018
Методичні рекомендації для викладачів системи післядипломної підготовки спеціалістів медицини як засіб підвищення їх професійної майстерності
ГІ Квітчата, ОФ Пімінов, ЛІ Шульга, КО Бур’ян, ВА Якущенко, ...
2017
Перспективи використання наноконтейнерів у створенні таргетних лікарських препаратів
ОФ Пімінов, ЛІ Шульга, ВА Якущенко, ПВ Нартов, ГІ Квітчата, ...
2017
Важливі аспекти викладання біотехнології в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
КО Бур’ян, ГI Квiтчата, ВА Якущенко, ЛI Шульга, ЕА Бурьян, ...
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20