Follow
Економічний простір (Economic Scope)
Економічний простір (Economic Scope)
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Verified email at mail.pgasa.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Визначення сутності поняття «ефективність функціонування підприємства»
ОМ Рац
Економічний простір 36, 275-285, 2008
1522008
Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції
ММ Трещов
Економічний простір, 118-126, 2009
512009
Управління оборотним капіталом підприємства
ОБ Ватченко, ІБ Тахмазова
Економічний простір, 193-200, 2011
352011
Інноваційні процеси у банківській сфері
НС Поповенко, НБ Марченко
Економічний простір, 97-104, 2008
352008
Теоретичні основи управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва України
ВВ Готра, МІ Ігнатко
322017
Кластери як одна із ефективних форм співробітництва
ЛІ Бойко, СВ Кудря
Економічний простір, 327-331, 2009
322009
Структура залучення фінансових ресурсів комерційним банком: деформація під впливом світової фінансової кризи
ЛС Кутідзе, ОА Гранько
Економічний простір, 131-139, 2009
322009
Сутність та собливості класифікації маркетингових стратегій розвитку підприємств
ВВ Подольна, ІВ Семенюк
Економічний простір, 230-239, 2013
312013
Оптимізація фінансової поведінки домогосподарств у трансформаційній економіці України
ІА Ломачинська
Економічний простір, 141-149, 2011
312011
Трудовий потенціал: сутність та склад
ЛВ Кулинич
Економічний простір 50, 98-104, 2011
302011
Інвестиційно-інноваційний потенціал регіону: критерії оцінки та проблеми формування
НП Мешко
Економічний простір, 78-88, 2008
302008
Проблеми використання інформаційних логістичних систем на українських підприємствах/Марценюк ТО, Яворська ІО
ТО Марценюк
Економічний простір, 274-282, 2015
272015
Фінансова стійкість в системі фінансової безпеки підприємства
ОА Сметанюк, СО Кругляк, ЕА Сметанюк
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2014
252014
Економічні ризики, небезпеки, загрози: сутність та взаємозв’язок
ТВ Семенютіна
Економічний простір, 106-113, 2012
252012
Фактори відтворення інвестиційного потенціалу регіону
АЮ Жулавський, ЯВ Кобушко
Економічний простір 45, 64-74, 2011
252011
Корпоративна соціальна відповідальність у концепції загального управління якістю на підприємствах легкої промисловості України
СМ Бондаренко
Економічний простір, 154-163, 2016
242016
Теоретичні основи організації та розвитку мультимодальних перевезень в Україні
ОЄ Соколова, ТА Акімова, ЛО Сулима
Економічний простір, 91-103, 2014
242014
Інтегрований інноваційно-інвестиційний розвиток аграрних підприємств із застосуванням інформаційних технологій
НК Васильєва
Економічний простір.–Дніпропетровськ: ПДАБА, 173-180, 2011
242011
Проблеми енергетичної безпеки України у контексті трансформації європейського енергетичного ринку
ЛО Середа
Економічний простір, 205-214, 2009
242009
Базова концепція загального управління якістю TQM: роль персоналу
СМ Бондаренко, НВ Михайленко
Економічний простір, 2015
232015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20