Економічний простір (Economic Scope)
Економічний простір (Economic Scope)
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Verified email at mail.pgasa.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Визначення сутності поняття «ефективність функціонування підприємства»
ОМ Рац
Економічний простір 36, 275-285, 2008
1052008
Інноваційні процеси у банківській сфері
НС Поповенко, НБ Марченко
Економічний простір, 97-104, 2008
322008
Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції
ММ Трещов
Економічний простір, 118-126, 2009
292009
Теоретичні основи управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва України
ВВ Готра, МІ Ігнатко
272017
Трудовий потенціал: сутність та склад
ЛВ Кулинич
Економічний простір, 98-104, 2011
262011
Кластери як одна з ефективних форм співробітництва
ЛІ Бойко, СВ Кудря
Економічний простір, 327-331, 2009
252009
Проблеми енергетичної безпеки України у контексті трансформації європейського енергетичного ринку
ЛО Середа
Економічний простір, 205-214, 2009
252009
Фактори відтворення інвестиційного потенціалу регіону
АЮ Жулавський, ЯВ Кобушко
Економічний простір 45, 64-74, 2011
232011
Структура залучення фінансових ресурсів комерційним банком: деформація під впливом світової фінансової кризи
ЛС Кутідзе, ОА Гранько
Економічний простір, 131-139, 2009
232009
Інвестиційно–інноваційний потенціал регіону: критерії оцінки та проблеми формування
НП Мешко
Економічний простір, 78-88, 2008
232008
Управління оборотним капіталом підприємства
ОБ Ватченко
Економічний простір, 193-200, 2011
212011
Інтегрований інноваційно-інвестиційний розвиток аграрних підприємств із застосуванням інформаційних технологій
НК Васильєва
Економічний простір.–Дніпропетровськ: ПДАБА, 173-180, 2011
202011
Розвиток інфраструктури аграрного ринку в регуляторному середовищі держави як один з основних шляхів підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
ММ Трещов
Економічний простір, 210, 2009
202009
Ризики у сфері банківського карткового бізнесу
ІА Курдельчук
Економічний простір, 292-298, 2009
202009
Оптимізація фінансової поведінки домогосподарств у трансформаційній економіці України
ІА Ломачинська
Економічний простір, 141-149, 2011
192011
Вдосконалення методики визначення потенціалу кластеризації галузей окремого регіону
КВ Гончарова
Економічний простір, 80-89, 2009
192009
Проблеми використання інформаційних логістичних систем на українських підприємствах
ОО Коваленко, ТО Марценюк, ІО Яворська
Економічний простір, 274-282, 2008
192008
Інститути спільного інвестування: функції та перспективи розвитку в Україні
ВМ Котова
Економічний простір, 138-143, 2011
182011
Сутність фінансового потенціалу виробничого підприємства як економічної категорії
ОО Маслиган
Економічний простір, 271-277, 2009
182009
Корпоративна соціальна відповідальність у концепції загального управління якістю на підприємствах легкої промисловості України
СМ Бондаренко
Економічний простір, 154-163, 2016
172016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20