Follow
Економічний простір (Economic Scope)
Економічний простір (Economic Scope)
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Verified email at mail.pgasa.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Визначення сутності поняття ефективність функціонування підприємства
ОМ Рац
Економічний простір 36, 275-285, 2008
1472008
Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції
ММ Трещов
Економічний простір, 118-126, 2009
502009
Інноваційні процеси у банківській сфері
НС Поповенко, НБ Марченко
Економічний простір, 97-104, 2008
342008
Управління оборотним капіталом підприємства
ОБ Ватченко, ІБ Тахмазова
Економічний простір, 193-200, 2011
332011
Теоретичні основи управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва України
ВВ Готра, МІ Ігнатко
312017
Кластери як одна із ефективних форм співробітництва
ЛІ Бойко, СВ Кудря
Економічний простір, 327-331, 2009
312009
Структура залучення фінансових ресурсів комерційним банком: деформація під впливом світової фінансової кризи
ЛС Кутідзе, ОА Гранько
Економічний простір, 131-139, 2009
312009
Оптимізація фінансової поведінки домогосподарств у трансформаційній економіці України
ІА Ломачинська
Економічний простір, 141-149, 2011
302011
Трудовий потенціал: сутність та склад
ЛВ Кулинич
Економічний простір 50, 98-104, 2011
282011
Інвестиційно-інноваційний потенціал регіону: критерії оцінки та проблеми формування
НП Мешко
Економічний простір, 78-88, 2008
282008
Проблеми використання інформаційних логістичних систем на українських підприємствах/Марценюк ТО, Яворська ІО
ТО Марценюк
Економічний простір, 274-282, 2015
252015
Фінансова стійкість в системі фінансової безпеки підприємства
ОА Сметанюк, СО Кругляк
Економічний простір, 187-196, 2014
252014
Сутність та собливості класифікації маркетингових стратегій розвитку підприємств
ВВ Подольна, ІВ Семенюк
Економічний простір, 230-239, 2013
252013
Фактори відтворення інвестиційного потенціалу регіону
АЮ Жулавський, ЯВ Кобушко
Економічний простір 45, 64-74, 2011
252011
Проблеми енергетичної безпеки України у контексті трансформації європейського енергетичного ринку
ЛО Середа
Економічний простір, 205-214, 2009
252009
Економічні ризики, небезпеки, загрози: сутність та взаємозв’язок
ТВ Семенютіна
Економічний простір, 106-113, 2012
242012
Інтегрований інноваційно-інвестиційний розвиток аграрних підприємств із застосуванням інформаційних технологій
НК Васильєва
Економічний простір.–Дніпропетровськ: ПДАБА, 173-180, 2011
242011
Податкове навантаження як індикатор результативності податкових реформ в Україні
ЄМ Богатирьова
Економічний простір, 110-121, 2014
232014
Розвиток інфраструктури аграрного ринку в регуляторному середовищі держави як один з основних шляхів підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
ММ Трещов
Економічний простір, 210, 2009
232009
Шляхи оптимізації дебіторської заборгованості підприємств
ЛА Некрасенко
Економічний простір, 27-34, 2008
232008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20