М.М. Якубовський, Н.Н. Якубовский, Nikolay  Yakubovsky
М.М. Якубовський, Н.Н. Якубовский, Nikolay Yakubovsky
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року
М Якубовський, В Новицький, Ю Кіндзерський
Редакція журналу" Економіка України", 2007
972007
Інфраструктура–фактор прискорення інноваційного розвитку промисловості
М Якубовський, В Щукін
Економіка України, 27-38, 2007
912007
Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія
ЛВ Шинкарук
Instytut ekonomiky ta prohnozuvanni︠a︡, 2011
442011
Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку
ВМ Геєць
К.: ІДУС при КМ України, 1993
421993
Модернізація економіки: технологічно-структурний аспект
КО Бужимська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 214-217, 2009
392009
Науково-інноваційне забезпечення модернізації української промисловості
М Якубовський
Економіка України, 4-14, 2009
392009
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку: монографія
ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2009
382009
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно - інноваційних трансформацій
ЯММ інші
К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України., 2007
34*2007
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно - інноваційних трансформацій
ЯММ інші
К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України., 2007
34*2007
Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації
М Якубовський
Економіка України, 21-29, 2010
322010
Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості
ММ Якубовський
Економіка України, 4-15, 2012
232012
Реструктуризація промисловості як засіб подолання імпортної залежності економіки України
ММ Якубовський
Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук …, 2011
232011
Підвищення конкурентоспроможності виробництва в країнах з перехідною економікою
Ф Павленко, М Якубовський
Економіка України, 42-51, 1998
191998
модернізація економіки промислових регіонів: спроба концептуалізації
ЛВІ Якубовський М.М.
Вісник економічної науки України, 188 -195, 2016
172016
Потенцiал нацiональної промисловостi: цiлi та механiзми ефективного розвитку та iн
ЮВ Кiндзерський, ММ Якубовський, IО Галиця
172009
Структурний вектор активізації промислового розвитку
ММ Якубовський
Економіка України, 22–39-22–39, 2013
132013
Фінансування програм державного рівня: проблеми та шляхи удосконалення/Якубовський ММ, Шкворень ЮФ
ММ Якубовський, ЮФ Шкворець
Фінанси України, 3-15, 2000
92000
Структурна перебудова економіки: інвестиційний аспект
ММ Якубовський
Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні, 10-20, 1999
91999
Регіональні особливості розвитку промисловості України
ММ Якубовський, МО Солдак
Економіка України, 35-48, 2017
82017
Промислова полiтика посткризової економiки: кол. монографiя та iн.; НАН України, ДУ" Iн-т екон. та прогноз. НАН України".
ЛВ Дейнеко, ММ Якубовський, ЕI Шелудько
62014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20