Follow
Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського
Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського
Національна академія педагогічних наук України
Verified email at bigmir.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем
ОВ Сухомлинська
К.: АПН 68, 17, 2003
6212003
Реформування шкільної освіти в Україні у XX столітті
ЛД Березівська
СПД Богданова АМ, 2008
3352008
Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до нового виміру
ОВ Сухомлинська
Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. Київ, 47-66, 2003
2492003
Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 4, 13-19, 2002
2062002
Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 1, 24-27, 1996
1841996
Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 1, 41-45, 1999
1651999
Цінності у вихованні дітей та молоді: стан розроблення проблеми
ОВ Сухомлинська
Педагогіка і психологія 1, 105-111, 1997
1351997
Методологія дослідження історико-педагогічних реалій другої половини ХХ століття
О Сухомлинська
Шлях освіти 4, 6-12, 2007
1302007
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
118*2011
Персоналія в історико-педагогічному дискурсі
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 4, 10-15, 2001
1142001
Духовно-моральне виховання дітей та молоді: загальні тенденції й індивідуальний пошук
ОВ Сухомлинська
К.: Добро, 37, 2006
1132006
Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті
ЛД Березівська
Інститут педагогіки, 2009
1082009
Історія педагогіки як наука і як навчальний предмет: актуальні проблеми
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 1, 39-43, 2003
952003
Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина XIX–поч. XX ст.)
ЛД Березівська
Молодь, 1999
951999
Ідеї громадянськості й школа в Україні
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 4, 25, 1999
931999
Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін
ОВ Сухомлинська
912004
Формування ціннісних орієнтацій старших підлітків на здоровий спосіб життя
СВ Лапаєнко
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.–Зб. наук…, 2000
902000
Історико-педагогічні дослідження та його “околиці”
ОВ Сухомлинська
Збірник наукових праць Педагогічні науки, 8-14, 2005
722005
Цінності в історії розвитку школи в Україні
ОВ Сухомлинська
Цінності освіти і виховання: наук.-метод. зб, 3-8, 1997
661997
Про стан теорії і практики виховання в освітньому просторі України
ОВ Сухомлинська
Шлях освіти 3, 3-4, 1998
611998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20