Follow
Владимир Бабаев
Владимир Бабаев
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти: монографія
ВМ Бабаєв
Х.: Магістр, 61-62, 2004
1972004
Організаційна культура керівника: навч. посіб.
ВМ Бабаєв, НВ Шаронова
Харків.: НТУ “ХПІ, 2005
1372005
Управління проектами: Навчальний посібник
ВМ Бабаєв
1352006
Управління проектами: Навчальний посібник
ВМ Бабаєв
1352006
Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти: монографія.
ВМ Бабаєв
Харківська національна академія міського господарства, 2010
1272010
Практика муніципального управління
ВМ Бабаєв
X.: ХДАМГ, 2002
892002
Конструктивные системы для объектов различного назначения. Опыт проектирования и возведения
ВН Бабаев, ВС Шмуклер
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 2-17, 2014
852014
Містобудівна політика і територіальний розвиток Харкова
ВМ Бабаєв
Коммунальное хозяйство городов, 3-9, 2008
852008
Создание биржи интеллектуальной собственности в сфере науки и образования
V Babaev
Теорія і практика управління соціальними системами, 2013
832013
Основные концептуальные направления разработки и реализации коммунальной политики энерго-и ресурсосбережения
ВН Бабаев
Коммунальное хозяйство городов, 3-9, 2000
832000
Сучасні політичні практики країн Європи: досвід для формування регіональної політики в Україні
ВМ Бабаєв
Державне будівництво, 2007
732007
Децентралізація державної влади та регіоналізація по-європейськи: можливі сценарії для України
ВМ Бабаєв
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр.–Х.: Вид-во ХарРІ …, 2005
712005
Підвищення ефективності управління великим містом у структурі державного управління: дис.... доктора з держ. упр.: 25.00. 04/Бабаєв Володимир Миколайович
ВМ Бабаєв
К, 2004
682004
Навчальні коаліції–інструмент кадрового оновлення управлінських еліт
В Бабаєв
Вісн. УАДУ, 293-297, 2003
652003
Сталий та безпечний розвиток мегаполіса: економічні, соціальні, екологічні аспекти
ВМ Бабаєв
Управління сучасним містом: Наук.-практ. журнал, 14, 2004
622004
Освіта і виховання лідерів у вищій школі-субоснова перспективного розвитку суспільства
ВМ Бабаєв
НТУ" ХПІ", 2017
582017
Місто як соціально-управлінська система (програма підвищення ефективності місцевого самоврядування в м. Харкові)
ВМ Бабаєв
Управління сучасним містом: наук.-практ. журнал, 13, 2004
582004
Проектний підхід у питаннях інфраструктурного розвитку України: пропозиції до національної програми економічних реформ
ВМ Бабаєв
Коммунальное хозяйство городов, 264-271, 2010
572010
Сучасний муніципальний розвиток Харкова (до питань забезпечення комфортності міського середовища)
ВМ Бабаєв
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 3-6, 2005
572005
Роль логістичних центрів в інтегрованих логістичних системах
ВМ Бабаєв
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-6, 2012
562012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20