Подписаться
Владимир Бабаев
Владимир Бабаев
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти: монографія
ВМ Бабаєв
Х.: Магістр, 61-62, 2004
1832004
Організаційна культура керівника: навч. посіб.
ВМ Бабаєв, НВ Шаронова
Харків.: НТУ “ХПІ, 2005
1292005
Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти: монографія.
ВМ Бабаєв
Харківська національна академія міського господарства, 2010
1172010
Управління проектами: Навчальний посібник
ВМ Бабаєв
1122006
Управління проектами: Навчальний посібник
ВМ Бабаєв
1122006
Практика муніципального управління
ВМ Бабаєв
X.: ХДАМГ, 2002
892002
Містобудівна політика і територіальний розвиток Харкова
ВМ Бабаєв
Коммунальное хозяйство городов, 3-9, 2008
872008
Основные концептуальные направления разработки и реализации коммунальной политики энерго-и ресурсосбережения
ВН Бабаев
Коммунальное хозяйство городов, 3-9, 2000
862000
Конструктивные системы для объектов различного назначения. Опыт проектирования и возведения
ВН Бабаев, ВС Шмуклер
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 2-17, 2014
852014
Создание биржи интеллектуальной собственности в сфере науки и образования
ВН Бабаев
НТУ" ХПИ", 2013
842013
Сучасні політичні практики країн Європи: досвід для формування регіональної політики в Україні
ВМ Бабаєв
Державне будівництво, 2007
732007
Децентралізація державної влади та регіоналізація по-європейськи: можливі сценарії для України
ВМ Бабаєв
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр.–Х.: Вид-во ХарРІ …, 2005
702005
Підвищення ефективності управління великим містом у структурі державного управління: дис.... доктора з держ. упр.: 25.00. 04/Бабаєв Володимир Миколайович
ВМ Бабаєв
К, 2004
692004
Навчальні коаліції–інструмент кадрового оновлення управлінських еліт
В Бабаєв
Вісн. УАДУ, 293-297, 2003
642003
Сталий та безпечний розвиток мегаполіса: економічні, соціальні, екологічні аспекти
ВМ Бабаєв
Управління сучасним містом: Наук.-практ. журнал, 14, 2004
612004
Сучасний муніципальний розвиток Харкова (до питань забезпечення комфортності міського середовища)
ВМ Бабаєв
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 3-6, 2005
602005
Освіта і виховання лідерів у вищій школі-субоснова перспективного розвитку суспільства
ВМ Бабаєв
НТУ" ХПІ", 2017
592017
Проектний підхід у питаннях інфраструктурного розвитку України: пропозиції до національної програми економічних реформ
ВМ Бабаєв
Коммунальное хозяйство городов, 264-271, 2010
592010
" Городской проект": стратегия интеграции Украины в Европейский Союз
ВН Бабаев
Коммунальное хозяйство городов, 5-7, 2001
582001
Роль логістичних центрів в інтегрованих логістичних системах
ВМ Бабаєв
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-6, 2012
572012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20