Владимир Бабаев
Владимир Бабаев
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти: монографія
ВМ Бабаєв
Х.: Магістр, 61-62, 2004
1552004
Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти: монографія.
ВМ Бабаєв
Харківська національна академія міського господарства, 2010
792010
Практика муніципального управління
ВМ Бабаєв
Харків: ХДАМГ, 2002
782002
Організаційна культура керівника: навч. посіб.
ВМ Бабаєв, НВ Шаронова
Харків: НТУ―ХПІ, 2005
552005
Сучасні політичні практики країн Європи: досвід для формування регіональної політики в Україні
ВМ Бабаєв
Державне будівництво, 2007
532007
Децентралізація державної влади та регіоналізація по-європейськи: можливі сценарії для України
ВМ Бабаєв
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр.–Х.: Вид-во ХарРІ …, 2005
532005
Місто як соціально-управлінська система (програма підвищення ефективності місцевого самоврядування в м. Харкові)
ВМ Бабаєв
Управління сучасним містом: наук.-практ. журнал, 13, 2004
402004
Проблемы стратегического планирования муниципального развития в условиях переходных экономик
ВН Бабаев
Коммунальное хозяйство городов, 3-6, 2002
392002
Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія): монографія
ВМ Бабаєв
Харків: НТУ «ХП, 2006
382006
Пріоритети сталого розвитку сучасного великого міста
В Бабаєв
Управління сучасним містом, 9, 2004
372004
Місцеве самоврядування у сучасному мегаполісі: тенденції, проблеми, перспективи
В Бабаєв
Управління сучасним містом, 11, 2003
372003
Организационный моделинг структур управления современным мегаполисом
ВН Бабаев
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2001
372001
Програмні механізми розв’язання проблем регіонального розвитку України
ВМ Бабаєв
Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр, 13-19, 2008
362008
Інкорпоративна кадрова політика як чинник відновлення муніципальної управлінської еліти
В Бабаєв
Упр. сучас. містом, 7, 2002
362002
Роль міста в сучасному цивілізаційному розвитку
ВМ Бабаєв
352014
Управління проектами: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Управління проектами»
ВМ Бабаєв
Харків: ХНАМГ, 2006
352006
Проблеми удосконалення інформаційного забезпечення і управління сталим розвитком міст
ВМ Бабаєв
Управління сучасним містом, 36-49, 2004
352004
Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города: Уч. пособие.
ВН Бабаев, НП Горох, ЮЛ Коваленко, ИВ Коринько, АС Науменко, ...
342004
Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города: Уч. пособие.
ВН Бабаев, НП Горох, ЮЛ Коваленко, ИВ Коринько, АС Науменко, ...
342004
Проблеми формування особистості лідера
ОГ Романовський, ВМ Бабаєв, ОС Пономарьов
Х.: Майдан, 2000
332000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20