Владимир Бабаев
Владимир Бабаев
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління міським господарством: теоретичні та прикладні аспекти: монографія
ВМ Бабаєв
Х.: Магістр, 61-62, 2004
1652004
Організаційна культура керівника: навч. посіб.
ВМ Бабаєв, НВ Шаронова
Харків.: НТУ “ХПІ, 2005
1192005
Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти: монографія.
ВМ Бабаєв
Харківська національна академія міського господарства, 2010
1112010
Практика муніципального управління
ВМ Бабаєв
X.: ХДАМГ, 2002
822002
Конструктивные системы для объектов различного назначения. Опыт проектирования и возведения
ВН Бабаев, ВС Шмуклер
Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектури, 2-17, 2014
782014
Містобудівна політика і територіальний розвиток Харкова
ВМ Бабаєв
Коммунальное хозяйство городов, 3-9, 2008
772008
Создание биржи интеллектуальной собственности в сфере науки и образования
ВН Бабаев
НТУ" ХПИ", 2013
762013
Основные концептуальные направления разработки и реализации коммунальной политики энерго-и ресурсосбережения
ВН Бабаев
Коммунальное хозяйство городов, 3-9, 2000
762000
Сучасні політичні практики країн Європи: досвід для формування регіональної політики в Україні
ВМ Бабаєв
Державне будівництво, 2007
702007
Децентралізація державної влади та регіоналізація по-європейськи: можливі сценарії для України
ВМ Бабаєв
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр.–Х.: Вид-во ХарРІ …, 2005
682005
Підвищення ефективності управління великим містом у структурі державного управління: дис.... доктора з держ. упр.: 25.00. 04/Бабаєв Володимир Миколайович
ВМ Бабаєв
К, 2004
632004
Управління проектами: Навчальний посібник
ВМ Бабаєв
622006
Управління проектами: Навчальний посібник
ВМ Бабаєв
622006
Навчальні коаліції–інструмент кадрового оновлення управлінських еліт
В Бабаєв
Вісн. УАДУ, 293-297, 2003
602003
Сталий та безпечний розвиток мегаполіса: економічні, соціальні, екологічні аспекти
ВМ Бабаєв
Управління сучасним містом: Наук.-практ. журнал, 14, 2004
572004
Місто як соціально-управлінська система (програма підвищення ефективності місцевого самоврядування в м. Харкові)
ВМ Бабаєв
Управління сучасним містом: наук.-практ. журнал, 13, 2004
542004
Освіта і виховання лідерів у вищій школі-субоснова перспективного розвитку суспільства
ВМ Бабаєв
НТУ" ХПІ", 2017
522017
Сучасний муніципальний розвиток Харкова (до питань забезпечення комфортності міського середовища)
ВМ Бабаєв
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 3-6, 2005
522005
Інкорпоративна кадрова політика як чинник відновлення муніципальної управлінської еліти
В Бабаєв
Упр. сучас. містом, 7, 2002
522002
Организационный моделинг структур управления современным мегаполисом
ВН Бабаев
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2001
522001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20