Микола Черніков; Николай Черников; Mykola Chernikov
Микола Черніков; Николай Черников; Mykola Chernikov
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Verified email at snu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Влияние состояния поверхности полупроводников на работу фотодетекторов
НГ Черников, АМ Кулышев, ИД Черникова, NG Chernikov, AM Kulyshev, ...
CНУ ім. В. Даля, 2016
2*2016
Влияние структурных изменений на поверхности на энергетический спектр электронов в арсениде галлия
АР Бова, МА Волошин, ОБ Латыш, ИД Черникова, НГ Черников
АР Бова, МА Волошин, ОБ Латиш, ИД Черникова, НГ Черников/Вісник СНУ ім.. В …, 2010
22010
Влияние состояния поверхности полупроводников на работу фотодетекторов
АМ Кулышев, ИД Черникова, НГ Черников, AM Kulyshev, ID Chernikova, ...
СНУ ім. В. Даля, 2016
12016
Воднева лампа як джерело ультрафіолетового випромінювання в фотоспектроскопії
ГВВ Черніков М.Г., Чернікова О.М.
IV Международная научно-практическая конференция «PRIORI-TY DIRECTINS OF …, 2020
2020
Research of energy structure of the surface arsenide gallium adsorption germany.
NVA Сhernikov N.G., Chernikova I.D., Stanislavova N.A.
X Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS …, 2020
2020
Spektral distribution of the quantumyield ofphotoelectrons from the surface of gallium arse3nide upon adsorption of germanium
DDW Сhernikov N.G., Chernikova E.N.
V Международная научно-практическая конференция «THE WORLD OF SCIENCE AND …, 2020
2020
Use vacuum manipulator for complex studies of solid surfaces
DOO Сhernikov N.G., Chernikova I.D., Aliev V.E.
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ровиток освіти, науки та …, 2020
2020
Емісійні властивості різноорієнтованих поверхонь арсеніду галію.
АВЕ Черніков М.Г., Чернікова О.М.
«Технологія 2019» матеріали XXIІ міжнародної науково-технічної конференції 2 …, 2020
2020
Емісійні властивості різноорієнтованих поверхонь арсеніду галію.
АВЕ Черніков М.Г., Чернікова І.Д.
«Технологія 2019» матеріали XXIІ міжнародної науково-технічної конференції …, 2020
2020
Використання вакуумних маніпуляторів для комплексних досліджень поверхні твердих тіл.
ДММ Черніков М.Г., Чернікова І.Д., Алієв В.Е.
«Технологія 2020» матеріали XXIІІ міжнародної науково-технічної конференції …, 2020
2020
Надвисовакуумний спектрометр для дослідження поверхонь твердих тіл.
ГЮВ Черніков М.Г., Чернікова І.Д., Беседа Т.А.
«Технологія 2020» матеріали XXIІІ міжнародної науково-технічної конференції …, 2020
2020
Маніпулятор для високовакуумних фотоелектронних та електрон-електронних спектрометрів
БТА Черніков М.Г., Чернікова І.Д.
Вісник Східноукр. нац. університету ім.В.Даля 260, 141-143, 2020
2020
Високовакуумний нанометричний комплексний спектрометр.
ЧІД Черніков М.Г.
Вісник Східноукр. нац. університету ім.В.Даля 260, 144-148, 2020
2020
Емісійні властивості різноорієнтованих поверхонь арсеніду галію.
АВЕ Черніков М.Г., Чернікова О.М.
«Технологія 2019» матеріали XXIІ міжнародної науково-технічної конференції 2 …, 2019
2019
Емісійні властивості різноорієнтованих поверхонь арсеніду галію.
АВЕ Черніков М.Г., Чернікова О.М.
«Технологія 2019» матеріали XXIІ міжнародної науково-технічної конференції …, 2019
2019
Спектральний розподіл квантового виходу фотоелектронів з різноорієнтованих поверхонь арсеніду галію.
КМП Черніков М.Г., Чернікова І.Д.
«Технологія 2019» матеріали XXIІ міжнародної науково-технічної конференції 2 …, 2019
2019
Дослідження адсорбції барію на поверхню арсеніду галію фотоемісійним методом.
АВЕ Черніков М.Г., Чернікова І.д.
Вісник Східноукр. нац. університету ім.В.Даля 249 (СНУ ім. В. Даля), 114-124, 2019
2019
Дослідження енергетичної структури поверхні GaAs при покритті германієм.
ЗСЮ Черніков М.Г., Чернікова О.М.
Вісник Східноукр. нац. університету ім.В.Даля249 249 (СНУ ім. В. Даля), 108-113, 2019
2019
Спектральний розподіл квантового виходу фотоелектронів із поверхні арсеніду галлія при адсорбції германію.
ДММ Черніков М.Г., Чернікова О.М.
«Технологія 2018» матеріали XXI міжнародної науково-технічної конференції 2 …, 2018
2018
Исследование адсорбции германия на поверхность арсенида галлия фотоэмиссионным методом
НГ Черников, ИД Черникова, НГ Черніков, ІД Чернікова, NG Chernikov, ...
Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20