Микола Черніков; Николай Черников; Mykola Chernikov; Chernikov Nikolay Grigorievich
Микола Черніков; Николай Черников; Mykola Chernikov; Chernikov Nikolay Grigorievich
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Влияние состояния поверхности полупроводников на работу фотодетекторов
АМ Кулышев, ИД Черникова, НГ Черников, AM Kulyshev, ID Chernikova, ...
СНУ ім. В. Даля, 2016
42016
Воднева лампа як джерело ультрафіолетового випромінювання в фотоспектроскопії
ГВВ Черніков М.Г., Чернікова О.М.
IV Международная научно-практическая конференция «PRIORITY DIRECTINS OF …, 2020
3*2020
Високовакуумний нанометричний комплексний спектрометр.
ЧІД Черніков М.Г.
Вісник Східноукр. нац. університету ім.В.Даля 260, 144-148, 2020
22020
Дослідження адсорбції барію на поверхню арсеніду галію фотоемісійним методом.
АВЕ Черніков М.Г., Чернікова І.Д.
Вісник Східноукр. нац. університету ім.В.Даля 249 (СНУ ім. В. Даля), 114-124, 2019
22019
Исследование адсорбции германия на поверхность арсенида галлия фотоэмиссионным методом
НГ Черников, ИД Черникова, МГ Черніков, ІД Чернікова, NG Chernikov, ...
Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
22017
Влияние состояния поверхности полупроводников на работу фотодетекторов
НГ Черников, АМ Кулышев, ИД Черникова, NG Chernikov, AM Kulyshev, ...
CНУ ім. В. Даля, 2016
2*2016
Влияние структурных изменений на поверхности на энергетический спектр электронов в арсениде галлия
АР Бова, МА Волошин, ОБ Латыш, ИД Черникова, НГ Черников
АР Бова, МА Волошин, ОБ Латиш, ИД Черникова, НГ Черников/Вісник СНУ ім.. В …, 2010
22010
Нанометрический корпускулярный фотоэлектронный спектрометр
АМ Кулышев, ИД Черникова, НГ Черников
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2015
12015
Мас-спектрометрична часопролітна установка.
ЧМГ Чернікова О.М., Бровцов В.С., Дроздов О.О., Чернікова І.Д.
«Технологія 2021» матеріали XXIV міжнародної науково-технічної конференції …, 2021
2021
Фотометрія монохроматичного випромінювання.
ЧМГ Дюбін С.В., Погрібатько А.О., Рибалко К.Д., Станіславова Н.А ...
«Технологія 2021» матеріали XXIV міжнародної науково-технічної конференції …, 2021
2021
Фотометрия монохроматического излучения
ДАА Черников Н.Г., Черникова И.Д., Друзь Д.В.
Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Rome, Italy …, 2021
2021
Photoemission quantum output and methoden seiner messung
CEN Сhernirov N.G., Braslavskaya E.V
Modern Engineering and innovative Technologies 3 (15), 11-16, 2021
2021
Квантовий вихід фотоэмісії і методи його вимірювання
НВО Чернікова І.Д., Черніков М.Г., Чернікова О.М.
Вісник Східноукр. нац. університету ім.В.Даля, 178-181, 2021
2021
Часопролітна мас-спектрометрична установка
ГВВ Черніков М.Г., Чернікова І.Д., Чернікова О.М.
Вісник Східноукр. нац. університету ім.В.Даля, 174-177, 2021
2021
Research of energy structure of the surface arsenide gallium adsorption germany.
NVA Сhernikov N.G., Chernikova I.D., Stanislavova N.A.
X Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS …, 2020
2020
Spektral distribution of the quantumyield ofphotoelectrons from the surface of gallium arse3nide upon adsorption of germanium
DDW Сhernikov N.G., Chernikova E.N.
V Международная научно-практическая конференция «THE WORLD OF SCIENCE AND …, 2020
2020
Use vacuum manipulator for complex studies of solid surfaces
DOO Сhernikov N.G., Chernikova I.D., Aliev V.E.
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ровиток освіти, науки та …, 2020
2020
Використання вакуумних маніпуляторів для комплексних досліджень поверхні твердих тіл.
ДММ Черніков М.Г., Чернікова І.Д., Алієв В.Е.
«Технологія 2020» матеріали XXIІІ міжнародної науково-технічної конференції …, 2020
2020
Надвисовакуумний спектрометр для дослідження поверхонь твердих тіл.
ГЮВ Черніков М.Г., Чернікова І.Д., Беседа Т.А.
«Технологія 2020» матеріали XXIІІ міжнародної науково-технічної конференції …, 2020
2020
Маніпулятор для високовакуумних фотоелектронних та електрон-електронних спектрометрів
БТА Черніков М.Г., Чернікова І.Д.
Вісник Східноукр. нац. університету ім.В.Даля 260, 141-143, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20