Антон Стельмащук
Антон Стельмащук
доктор економічних наук, головний науковий співробітник НДЧ ПДАТУ
Verified email at pdatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Державне регулювання економіки. Навчальний посібник
АМ Стельмащук
ТАНГ, 2000
2192000
Земля: власність, оренда, рента
ПІ Гайдуцький, АМ Стельмащук
К.: Урожай, 49, 1994
401994
Економічний механізм прискорення інтенсифікації виробництва в АПК
АМ Стельмащук
К.: Урожай, 1990
371990
Бухгалтерський облік. Навчальний посібник
АМ Стельмащук, ПС Смоленюк
К.: Центр учбової літератури 528, 2007
292007
Підвищення ролі митної політики в системі захисту внутрішнього ринку
АМ Стельмащук
Інноваційна економіка, 14, 2011
272011
Стратегічний аналіз як важливий елемент управління підприємством
ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк
Інноваційна економіка, 2016
232016
Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг: навчальний посібник
АМ Стельмащук
Львів: Новий Світ-2000, 2012
202012
Становлення сталого розвитку тваринницькопродуктового комплексу
АМ Стельмащук
Інноваційна економіка, 57-62, 2010
152010
Використання кластеризації у формуванні конкурентоспроможності національної економіки
АМ Стельмащук
Інноваційна економіка 13, 54-57, 2009
142009
Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва і стратегія її підвищення
НП Вандяк
142004
Розвиток малих інноваційних підприємств–ефективна форма позитивних технологічних змін
АМ Стельмащук
Інноваційна економіка, 11-15, 2010
132010
Іноземні інвестиції як чинник економічного зростання внутрішнього ринку України
АМ Стельмащук
Сталий розвиток економіки, 8, 2011
122011
Тютюн. Вирощування та переробка
ІМ Ковтуник, ВЯ Гончарук, АМ Стельмащук, ІМ Пащенко, РГ Дадіані, ...
Кам ‘янець-Подільський. Абетка, 2001
122001
Амортизаційний фактор у відтворенні основних засобів переробних підприємств АПК
АМ Стельмащук
Інноваційна економіка, 66-72, 2014
112014
Бухгалтерський облік
АМ Стельмащук, ПС Смоленюк
навчальний посібник/АМ Стельмащук АМ-К.: Центр навчальної літератури, 2007
102007
Розвиток альтернативних форм господарювання на селі (на прикладі селянських (фермерських) господарств Тернопільської області)
АМ Стельмащук, К Возьний
Економіка АПК, 17-23, 1996
101996
Економічний механізм сталого розвитку галузі тваринництва в сільськогосподарських підприємствах
АМ Стельмащук
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка АПК …, 2010
92010
Економіка і організація інноваційної діяльності
АМ Стельмащук
Тернопіль: Економічна думка, 2001
92001
Експертна оцінка майна, землі і бізнесу підприємства: Навч. посібник
АМ Стельмащук, ЮА Стельмащук
Т.: Тернопільська академія народного господарства, 2001
92001
Інфраструктурне забезпечення оптових ринків сільськогосподарської продукції
ОВ Копитко
Науковий вісник НЛТУ України 22 (1), 2012
82012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20