Olena Yu. Yurieva, Олена Юріївна Юр'єва(ORCID:0000-0002-4156-8087)
Olena Yu. Yurieva, Олена Юріївна Юр'єва(ORCID:0000-0002-4156-8087)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Метод діагностування дефектів у розвитку в міжполюсних перемичках при експлуатації синхронних двигунів
ЕВ Мглинець, МЮ Мандровський, МФ Чекараміт, ОЮ Юр'єва
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини …, 2020
22020
Анализ путей модернизации тягового двигателя постоянного тока ДТН-45/27, предназначенного для привода рудничного контактного электровоза
ВП Шайда, ЕЮ Юрьева, ДА Гринь
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія Проблеми …, 2016
22016
Проверка адекватности графического метода определения конечной температуры нагрева асинхронных двигателей
ЕЮ Юрьева, ВП Шайда, АФ Пацула
Восточно-европейский журнал передовых технологий 3 (8 (51)), 2011
22011
Експериментальне порівняння методів ідентифікації моменту інерції якоря двигуна постійного струму
ВП Шайда, ОЮ Юр'єва
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини …, 2020
2020
Розрахунок характеристик трансформаторів і електричних машин
ВВ Шевченко, ОЮ Юр'єва, АВ Єгоров
ФОП Панов АМ, 2019
2019
Особливості проектування високочастотних синхронних генераторів для автономних енергетичних установок
ОЮ Юр'єва, ВП Шайда
НТУ" ХПІ", 2019
2019
Визначення принципів прийняття рішення щодо обрання геометрії активної частини синхронних машин у відповідності до номінальних даних
ОЮ Юр'єва, ВП Шайда
Тези доп. 26-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука …, 2018
2018
Дослідження зовнішнього магнітного поля коаксіального лінійного двигуна з постійними магнітами
ПС Скляренко, ОЮ Юр'єва
XII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів …, 2018
2018
Шляхи підвищення коефіцієнта корисної дії синхронних явнополюсних двигунів середньої потужності
ММ Чорний, ОЮ Юр'єва
XII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів …, 2018
2018
Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності двигунів постійного струму
ВП Шайда, ОЮ Юр'єва, ВВ Швед
Тези доп. 26-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука …, 2018
2018
Особливості проектування коаксіальних лінійних двигунів з постійними магнітами
ОЮ Юр'єва
Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: Електричні машини …, 2017
2017
Аналіз теплового стану різних модифікацій рудникового тягового двигуна постійного струму типу ДТН-45/27
ОЮ Юр'єва, ВП Шайда, СЄ Дзеніс
Вісник НТУ «ХПІ» Збірник наук. праць. Тематичний випуск: Проблеми …, 2017
2017
Особливості методики проектування лінійних коаксіальних двигунів малої потужності
ОЮ Юр'єва, ВП Шайда, ПС Скляренко
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : наук …, 2017
2017
Многокритериальная оптимизация асинхронного двигателя общего назначения в пакете программ ANSYS MAXWELL
ВП Шайда, ЕЮ Юрьева, ЯР Кулиш
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези …, 2017
2017
Розрахунок тягового зусилля лінійного коаксіального двигуна для безштангового насоса
ОЮ Юр'єва, ВА Бєлєнькій
Тези доп. 24-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука …, 2016
2016
Кріплення осердя статора в корпусах сучасних турбогенераторів
ОЮ Юр'єва, СВ Поломошнов, ЄВ Поломошнов
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв …, 2015
2015
Межі застосування постійних магнітів в електромеханічних перетворювачах енергії
ОЮ Юр'єва, ВП Шайда, МГ Гайдук
Тези доп. 23-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука …, 2015
2015
Перетворення енергії в лінійних коаксіальних двигунах для плунжерних насосів
ІМ Карпенко, ОЮ Юр'єва
Електромеханічне та електричне перетворення енергії : Студ. конф …, 2014
2014
Аналіз магнітного стану синхронного лінійного коаксіального двигуна для плунжерних насосів
ІМ Карпенко, ВП Шайда, ОЮ Юр'єва
Тези доп. 22-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука …, 2014
2014
Выбор конструкции электрического двигателя для бесштанговых насосов
ИН Карпенко, ЕЮ Юрьева
Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Электрические …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20