Підписатись
Сергій Краснов
Сергій Краснов
кандидат економічних наук, доцент Тернопільський національний
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ліквідність банків України та їхня кредитна політика в умовах переходу до ринкової економіки
С Краснов
Банківська справа, 37-39, 2000
122000
Неформальний аналіз кредитоспроможності індивідуальних позичальників комерційних банків
СО Краснов
Наукові записки.–Тернопіль: Економічна думка ТДЕУ, 2006
52006
Забезпечення кредитної активності комерційних банків через механізм грошово-кредитної політики
С Краснов
Українська наука: минуле,сучасне, майбутнє, 124-130, 2011
32011
Проблеми становлення та розвитку ринку банківських металів в Україні
С Краснов
Реформування банківської системи в контексті глобалізаційних процесів, 117-119, 2012
2012
Методологічні підходи застосування статистичного інструментарію для аналізу інвестиційної діяльності на регіональному рівні
С Краснов
Галицький економічний вісник, 144-153, 2007
2007
Ризики споживчого кредитування та їх мінімізація
С Краснов
Галицький економічний вісник, 92-96, 2006
2006
Принципи оптимізації кредитної політики банку в умовах ринкової економіки
С Краснов
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 103-107, 2006
2006
Докуметарний акредитив – засіб подолання платіжної кризи
С Краснов
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 53-57, 2001
2001
Сущность и проблемы банковского контроля в процессе кредитно-расчетных отношений с колхозами
С Краснов
Экономика и организация агропромышленного производства, 29, 1989
1989
Кредит и развитие экономики АПК
С Краснов, В Дерий
Деньги и кредит, 42-44, 1988
1988
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–10