Новгородська Юлія Григорівна
Новгородська Юлія Григорівна
доцент кафедри педагогіки НДУ ім. М.Гоголя
Підтверджена електронна адреса в ndu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Розвиток ідей В. Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії та практиці сучасної школи
ЮГ Новгородська
Юлія Григорівна Новгородська, 1998
131998
Ідеї ВО Сухомлинського живуть і розвиваються
Ю Новгородська
Рідна школа.–2002.–листопад.–C, 44-45, 2002
52002
Особливості формування у майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів управлінських умінь
ЮГ Новгородська
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2016
32016
Правова компетентність як важлива складова управлінської діяльності майбутнього керівника дошкільного навчального закладу
Ю Новгородська
Вісник Інституту розвитку дитини. Сер.: Філософія, педагогіка, психологія …, 2013
32013
Проблеми управління самостійною роботою студентів вищих навчальних закладів
МО Шевчук, ІІ Киричок, ЮГ Новгородська
Молодий вчений, 407-412, 2018
22018
Стан дослідження проблеми професійної підготовки менеджерів дошкільної освіти в педагогічній науці
ЮГ Новгородська
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
12012
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ
ЮГ Новгородська
Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2019
2019
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНСКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ЮГ Новгородська
Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018
2018
Діагностика стану сформованості професійної відповідальності у майбутніх менеджерів
ЮГ Новгородська
Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018
2018
Феномен інформаційної культури в управлінській діяльності керівника
ЮГ Новгородська, ЛІ Кравченко
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2017
2017
Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх керівників навчальних закладів
ЮГ Новгородська
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2017
2017
Формування професійної відповідальності у майбутніх учителів початкових класів: педагогічні аспекти
I Kyrychok, Y Novgorodska, M Shevchuk
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 38-45, 2017
2017
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДНЗ
АМ Аніщук
Видавництво НДУ ім. МВ Гоголя, 2017
2017
Редакційна колегія: Відповідальний редактор: Коваленко Євгенія Іванівна, кандидат
МГ Криловець, НІ Лукашова, ЮГ Новгородська, НО Падун
2016
Особливості управлінського спілкування керівника дошкільного навчального закладу
ЮГ Новгородська
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2015
2015
Формування у майбутніх керівників навчальних закладів професійного інтересу до управлінської діяльності
ЮГ Новгородська
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2015
2015
Організаційна культура майбутнього керівника дошкільного навчального закладу як складова управлінської діяльності
ЮГ Новгородська
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2014
2014
Педагогічна система поглядів ВО Сухомлинського про природоохоронну роботу учнів загальноосвітньої школи
Т Турбар
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2013
2013
Формування організаторських здібностей майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів
ЮГ Новгородська
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2013
2013
ББК 74я43 П24 Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (НДУ ім. М. Гоголя)
МГ Криловець, НІ Лукашова, ОЯ Ростовський, ЮГ Новгородська, ...
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20