Nataliya Chornomaz Наталія Чорномаз
Nataliya Chornomaz Наталія Чорномаз
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ідентифікація експериментальних даних адсорбції іонів амонію із води теоретичним моделям
МС Мальований, ГВ Сакалова
Вісник КНУ імені Михайла Остроградського, 138-140, 2011
32011
Stress-strain state of a bottom chord of a welded roof truss
Y Kovalchuk, N Shynhera, N Chornomaz
Вісник Тернопільського національного технічного університету 93 (1), 41-46, 2019
22019
Аналіз перспектив аеробного очищення інфільтратів сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів
ОІ Мороз, МС Мальований, ВМ Жук, ВТ Слюсар, АС Середа, ...
Науковий вісник НЛТУ України 27 (3), 2017
22017
Дослідження екологічних та технологічних аспектів очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами
МС Мальований, ОВ Мартиняк, ГВ Сакалова, НЮ Чорномаз, ...
Экология и промышленность, 47-51, 2011
22011
Очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами
ОВ Мальований, ГВ Сакалова, НЮ Чорномаз, АВ Сибірний
Третя науково-практична конференція з міжнародною участю «Вода в, 62, 2012
12012
Вплив типу природного сорбенту на кінетику сорбції іонів амонію із води
МС Мальований, ГВ САКАЛОВА, НЮ ЧОРНОМАЗ
Вісник Хмельницького національного університету, 85-88, 2010
12010
THE EFFICIENCY OF WASTEWATER PURIFICATION FROM CHROMIUM (III) IONS BY NATURAL CLAY SORBENTS
H Sakalova, T Vasylinych, K Petrushka, O Stocaluk, N Chornomaz
2018
СИНТЕЗ пролонгированных УДОБРЕНИЙ ПУТЕМ АДСОРБЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ природным сорбентом ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ
М Мальованный, О Захарив, М Канда, А Братащук, Г Сакалова, ...
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК, 168-175, 2016
2016
The synthesis of prolonged fertilizers by means of adsorption of nutrition and trace elements by natural sorbents from industrial and agricultural wastes
NС Myroslav Malovanyi, Orest Zakhariv, Mariya Kanda, Andryi Bratashchuk ...
Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
2016
Determining the optimal ratio of natural mineral adsorbents with regard to ammonia adsorption
NС M.Kanda, M.Malovanyi, Z.Odnorih, O.Kharlamova, O.Zakhariv
Науковий журнал «Екологічна безпека»: Кременчуцький національний університет …, 2016
2016
Інтегрований процес адсорбції іонів амонію природними дисперсними сорбентами
НЮ Чорномаз
Національний університет" Львівська політехніка", 2014
2014
ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ОСАДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ У ВОДІ ПІСЛЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ВІД ІОНІВ АМОНІЮ
М МАЛЬОВАНИЙ, ГВ САКАЛОВА, НЮ ЧОРНОМАЗ
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Технiчнi науки, 265-268, 2013
2013
Спосіб окислення забруднень і дезинфекції води та пристрій для його здійснення
ТМ Вітенько, Р Гнатів, ІА Карпінська, АД Молчанов, НЮ Чорномаз, ...
2000
Барановський ДМ 59 Баюра ВІ 153 Бібік ДВ 86 Білявський ГО 122
ВВ Бойко, РА Вакуленко, ВВ Вірченко, НМ Вознюк, ОІ Гакало, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14