Nataliya Chornomaz Наталія Чорномаз
Nataliya Chornomaz Наталія Чорномаз
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ідентифікація експериментальних даних адсорбції іонів амонію із води теоретичним моделям
МС Мальований, ГВ Сакалова
Вісник КНУ імені Михайла Остроградського, 138-140, 2011
42011
Дослідження екологічних та технологічних аспектів очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами
МС Мальований, ОВ Мартиняк, ГВ Сакалова, НЮ Чорномаз, ...
Экология и промышленность, 47-51, 2011
32011
Stress-strain state of a bottom chord of a welded roof truss
Y Kovalchuk, N Shynhera, N Chornomaz
Вісник Тернопільського національного технічного університету 93 (1), 41-46, 2019
22019
Аналіз перспектив аеробного очищення інфільтратів сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів
ОІ Мороз, МС Мальований, ВМ Жук, ВТ Слюсар, АС Середа, ...
Науковий вісник НЛТУ України 27 (3), 2017
22017
Очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами
ОВ Мальований, ГВ Сакалова, НЮ Чорномаз, АВ Сибірний
Третя науково-практична конференція з міжнародною участю «Вода в, 62, 2012
22012
Вплив типу природного сорбенту на кінетику сорбції іонів амонію із води
МС Мальований, ГВ САКАЛОВА, НЮ ЧОРНОМАЗ
Вісник Хмельницького національного університету, 85-88, 2010
22010
Особливості розрахунку монолітного каркасу житлового будинку в ПК «МОНОМАХ»
ВА Нога, НЮ Чорномаз
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
12019
Модернізація балконів під час реконструкціі будівлі
СМ Данильченко, НЮ Чорномаз
Матеріали міжнародної наукової конференції „Іван Пулюй: життя в ім’я науки …, 2020
2020
Патон Євген Оскарович-український науковець і практик
СМ Данильченко, НЮ Чорномаз
Матеріали міжнародної наукової конференції „Іван Пулюй: життя в ім’я науки …, 2020
2020
Проектування одноповерхової виробничої будівлі
НЮ Чорномаз, МІ Гудь
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
2020
Особливості деформування металевої кроквяної ферми при сейсмічному впливі
ІЮ Цубера, НЮ Чорномаз
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
2019
Особливості розрахунку гвинтових паль на сприйняття горизонтальних сил
МЮ Іванов, НЮ Чорномаз
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
2019
THE EFFICIENCY OF WASTEWATER PURIFICATION FROM CHROMIUM (III) IONS BY NATURAL CLAY SORBENTS
H Sakalova, T Vasylinych, K Petrushka, O Stocaluk, N Chornomaz
2018
Методичні вказівки до проведення геодезичної практики для студентів 1 курсу за напрямком підготовки 192 «Будівництво і цивільна інженерія»
НЮ Чорномаз
2017
СИНТЕЗ пролонгированных УДОБРЕНИЙ ПУТЕМ АДСОРБЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ природным сорбентом ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ
М Мальованный, О Захарив, М Канда, А Братащук, Г Сакалова, ...
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК, 168-175, 2016
2016
The synthesis of prolonged fertilizers by means of adsorption of nutrition and trace elements by natural sorbents from industrial and agricultural wastes
NС Myroslav Malovanyi, Orest Zakhariv, Mariya Kanda, Andryi Bratashchuk ...
Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
2016
Determining the optimal ratio of natural mineral adsorbents with regard to ammonia adsorption
NС M.Kanda, M.Malovanyi, Z.Odnorih, O.Kharlamova, O.Zakhariv
Науковий журнал «Екологічна безпека»: Кременчуцький національний університет …, 2016
2016
Інтегрований процес адсорбції іонів амонію природними дисперсними сорбентами
НЮ Чорномаз
Національний університет" Львівська політехніка", 2014
2014
ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ОСАДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ У ВОДІ ПІСЛЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ВІД ІОНІВ АМОНІЮ
М МАЛЬОВАНИЙ, ГВ САКАЛОВА, НЮ ЧОРНОМАЗ
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Технiчнi науки, 265-268, 2013
2013
Розробка під впливом енергетичних полів захисних покриттів з поліпшеними антикорозійними властивостями і зносостійкістю
АВ Букетов, ПД Стухляк, ММ Митник, ІГ Добротвор, ОС Жаровський, ...
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20