Житова Олена Петрівна ( Житова Елена Петровна; Zhytova E. P.)
Житова Олена Петрівна ( Житова Елена Петровна; Zhytova E. P.)
Житомирський національний агроекологічний університет, кафедра екології лісу
Verified email at znau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Fasciola hepatica L. (Trematoda: Fasciolidae) у проміжних та остаточних хазяях в умовах радіоактивно забрудненої місцевості
ОП Житова
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних …, 2003
6*2003
Паразито-хазяїнні відносини у системі трематоди прісноводні гастроподи (на прикладі Українського Полісся)
ОП Житова
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних …, 2015
52015
The role of different mollusk species in maintaining the transmission of polyhostal trematode species in Ukrainian Poliyssya waters: the specificity of trematode …
EP Zhytova, VV Kornyushyn
Vestnik zoologiі 51 (4), 295–310,, 2017
42017
Вплив температури середовища на емісію церкарій трематод
О Житова
Вісн. Львівського ун-ту. Сер. біологічна.–2011.–Вип 57, 181-189, 2011
32011
Еколого-паразитологічна характеристика озера Грибове природоохоронної зони Овруцького лісгоспу Житомирської області
ОП Житова, ЕП Житова
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011
22011
Cercaria of the trematode Plagiorchis mutationis (Trematoda, Plagiorchidae) from the ponds snails, Lymnaea stagnalis in Ukraine
ZO Petrivna
Vestnik zoologii 44 (4), P. 369-372, 2010
2*2010
Виявлення парафасциолопсозу на території Житомирського Полісся
ОП Житова
Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки., С.39-41, 2009
22009
Щодо питання поширення трематодозів великої рогатої худоби
ОП Житова
Матеріали третьої міжнародної конференції науково-практичної конференції 14 …, 2007
22007
Біорізноманітність ставковиків Житомирського Полісся
ОП Житова, АЛ Маиколаївна, БЛ Володимирівна
Еколого-фуекціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у …, 2006
22006
Роль молюсків у розподілі радіонуклідів у водних екосистемах
АП Стадниченко, РК Мельниченко, ГЄ Янович, Л. М. Киричук, ...
Вісник Житомирського педагогічного університету, С. 188-192, 2002
22002
Динаміка зараженості личинками і партенітами F. hepatica проміжного хазяїна - L.(G.)subangulata в умовах тривалого впливу низьких доз радіації
ОП Житова
Вісник ДААУ, С. 91-93, 2001
22001
Виявлення партеніт і церкарій Alaria alata Goeze, 1782 (Trematoda, Alariidae) у молюсках Planorbis planorbis (Linné, 1758) у Волинський області
ОП Житова
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014
12014
Періодичність та добовий ритм емісії церкарій деяких видів трематод (Digenea)
ОП Житова, ЕП Житова
Інститут зоології ім. ІІ Шмальгаузена Національної академії наук України, 2013
12013
До питання еволюції становлення паразито-хазяїнних відносин
ОП Житова, ВВ Корнюшин
Современные взгляды на эволюцию органического мира.Тезисы докладов …, 2012
12012
Обнаружение метацеркарий Echinostoma robustum Yamaguti, 1935 в Украине
ЕП Житова, ЭН Король
Современные проблемы общей паразитологии: материалымеждунар. конф.(30 …, 2012
12012
Cathaemasia hians (digenea, Cathemasiidae) from Planorbis planorbis (Mollusca, Gastropoda) in reservoirs of Central Pollissya
OP Zhytova, EM Korol
Vestnik zoologii 46 (4), P. 361-364, 2012
12012
Виявлення проміжних хазяїв трематоди Echinosthoma stantschinskii Semenov, 1927 (Digenea, Echinosthomatidae) на території України
ОП Житова, ЕМ Король
Тернопільский національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
12012
Динаміка розмірно-вікової структури популяцій Lymnaea (L.) stagnalis (Gastropoda, Pulmonata) заражених партенітами і личинками трематод
ОП Житова, ВВ Корнюшин
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012
12012
Изменение поведения пресноводных моллюсков, связанное с паразитированием трематод
ОП Житова, Л Матвиенко
Озёрные экосистемы: Биологическите процессы, антропогення трансформация …, 2011
12011
Паразитарна інвазія та її вплив на поведінкупроміжних хазяїв-прісноводних молюсків
ОП Житова
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Біологія, С. 82-86, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20