Подписаться
Ігор Смолинець / Igor Smolynets
Ігор Смолинець / Igor Smolynets
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Pharmaceutical marketing: objectives and types
IB Smolynets, BV Gutyj, OY Petryshak, RI Lytvyn
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
122016
Entrepreneurship in agriculture
IB Smolynets, IR Olenych, II Hariv, BV Gutyj
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
72017
The role of technology innovation in food systems transformation
N Voytovych, I Smolynets, K Hirniak
Calitatea 21 (174), 128-134, 2020
52020
Сутність, функції та форми підприємницької діяльності в сільському господарстві
ІБ Смолинець, ТС Гачек, ММ Дорош–Кізим, ОО Дадак, БВ Гутий, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
22016
Formuvannia orhanizatsiinoekonomichnykh vidnosyn pidpryiemstv APK v umovakh transformatsiinykh protsesiv
IB Smolynets
Zbirnyk naukovykh prats Krymskoho ahrotekhnichnoho universytetu. Simferopol …, 2014
22014
Upravlinnia hospodarskym formuvanniam APK u konteksti prohramuvannia yoho finansovo-ekonomichnoi stiikosti
IB Smolynets
Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny …, 2013
22013
Індексний аналіз діяльності аграрних формувань Львівської області у контексті конкурентоспроможності
ІБ Смолинець
Збірник наук. праць Хмельн. УУ та Права, С.128-134, 2012
22012
Шляхи удосконалення розвитку окремих організаційно-правових форм підриємницької діяльності в аграрному секторі
ІБ Смолинець
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
12019
Аспекти розвитку різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності в аграрному секторі
IB Smolynets
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
12017
Оцінка сучасного стану кредитування в сфері АПК: проблеми та необхідність якісного реформування механізму кредитування сільськогосподарських підприємств
ІБ Смолинець, НМ Кошарська
Інноваційна економіка, 179-182, 2016
12016
Сравнительная оценка функционирования форм хозяйствования в аграрном секторе
ИБ Смолынец
Азимут научных исследований: экономика и управление, 102-105, 2014
12014
Організаційно-правові форми підприємництва
ІБ Смолинець
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Управління господарським формуванням АПК у контексті програмування його фінансово-економічної стійкості
ІБ Смолинець
Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З Ґжицького, Львів 15 (.№1 (55)Ч.5), С.186 …, 2013
12013
Сутність і цілі міжнародного фармацевтичного маркетингу
ІР Оленич, ОЯ Гримак, БВ Гутий, ІІ Харів, ІБ Смолинець
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Організаційно-економічні засади функціонування аграрного сектора в умовах трансформаційної економіки
ІБ Смолинець
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
Управління персоналом в умовах діджиталізації
ІБ Смолинець, ГЯ Левків
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2021
2021
Зміни у продажів товарів люксових брендів у період пандемії:маркетингові підходи до продажів товарів розкоші
ММ М.
Матер. доповідей конференції «Дні студентської науки» ЛНУВМБТ ім. С. З …, 2021
2021
Теоретичні основи управління організаційними змінами
ПА В
Матер. доповідей конференції «Дні студентської науки» ЛНУВМБТ ім. С. З …, 2021
2021
Теоретичні основи економічної діагностики в системі управління
КІ А
Матер. доповідей конференції «Дні студентської науки» ЛНУВМБТ ім. С. З …, 2021
2021
Особливості організації праці в управлінні
БУ М
Матер. доповідей конференції «Дні студентської науки» ЛНУВМБТ ім. С. З …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20