Олег Олефіренко, Олег Олефиренко, Oleg Olefirenko
Олег Олефіренко, Олег Олефиренко, Oleg Olefirenko
Сумський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене olefirenko.com - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб
ВМ Кислий, ОА Біловодська, ОМ Олефіренко, ОМ Смоляник
К.: Центр учбової літератури 360, 1.1, 2010
692010
Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: монографія
СМ Ілляшенко, ОМ Олефіренко
Суми: ВТД «Університетська книга 272, 2008
512008
Проблемы теории и практики брендинга территорий на примере концепции формирования бренда Сумской области
ОМ Олефиренко, МЮ Карпищенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 30-40, 2011
272011
Еволюція концепцій маркетингу та перспективи їх подальшого розвитку в умовах економіки сталого соціо-еколого-економічного зростання
ОМ Олефіренко, ОМ Олефиренко, ЮО Олефіренко, ЮА Олефиренко
Запорізький національний університет, 2010
152010
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, ВВ Божкова, ВВ Божкова, СМ Ілляшенко, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
142012
Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства
ОГ Шевлюга, ОМ Олефіренко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 38-44, 2011
112011
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012
10*2012
Methodic tools to optimize marketing expenses of the innovatively active industrial enterprises in Ukraine
O Olefirenko
Problems and Perspectives in Management 14 (1), 44-50, 2016
92016
TOWARDS ECONOMIC SECURITY THROUGH DIVERSIFICATION: CASE OF KAZAKHSTAN.
P Elena, S Anna, Z Zhanibek, O Olefirenko
Journal of Security & Sustainability Issues 5 (4), 2016
82016
Problems of the theory and practice of branding areas on the example of the concept of a brand Sumy region
OM Olefirenko, MY Karpishchenko
Marketynh i menedzhment innovatsij 4, 30-40, 2011
82011
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012
62012
Проблеми і перспективи брендингу територій на прикладі бренд-концепції Сумської області «Сумщина–територія для життя!»
МЮ Карпіщенко, ОМ Олефіренко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011
62011
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
62011
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
Університетська книга, 2008
52008
Commercialization of innovations: peculiarities of sales policy at innovation active enterprise
O Olefirenko, O Shevliuga
Innovative Marketing 2, 6-12, 2017
42017
Техніко-технологічний розвиток як необхідна умова розвитку сучасних підприємств
ОМ Олефіренко, ОМ Олефиренко, ОГ Шевлюга, ЕГ Шевлюга
Сумський державний університет, 2013
42013
Розвиток мобільного маркетингу в Україні
ВП Мазуренко, ВП Мазуренко, НО Матвієнко
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
42011
Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds
SM Illiashenko, W Strielkowski, NY Letunovska, VV Bozhkova, ...
Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018
32018
Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія
СМ Ілляшенко
Суми: Папірус, 2013
32013
Реабілітаційний маркетинг: еволюція концепцій маркетингу в умовах зміни соціо-еколого-економічного стану суспільства
ОМ Олефіренко, ЮО Олефіренко, ОМ Олефиренко, ЮА Олефиренко
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
32010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20