Олег Олефіренко, Олег Олефиренко, Oleg Olefirenko
Олег Олефіренко, Олег Олефиренко, Oleg Olefirenko
Сумський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене olefirenko.com - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб
ВМ Кислий, ОА Біловодська, ОМ Олефіренко, ОМ Смоляник
К.: Центр учбової літератури 360, 3.1, 2010
602010
Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: монографія
СМ Ілляшенко, ОМ Олефіренко
Суми: ВТД «Університетська книга 272, 2008
512008
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, ВЯ Заруба, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ІЛ Решетнікова, ...
Університетська книга, 2008
492008
Проблемы теории и практики брендинга территорий на примере концепции формирования бренда Сумской области
ОМ Олефиренко, МЮ Карпищенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 30-40, 2011
272011
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, ВВ Божкова, ВВ Божкова, СМ Ілляшенко, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
142012
Еволюція концепцій маркетингу та перспективи їх подальшого розвитку в умовах економіки сталого соціо-еколого-економічного зростання
ОМ Олефіренко, ОМ Олефиренко, ЮО Олефіренко, ЮА Олефиренко
Запорізький національний університет, 2010
102010
Methodic tools to optimize marketing expenses of the innovatively active industrial enterprises in Ukraine
O Olefirenko
Problems and Perspectives in Management 14 (1), 44-50, 2016
92016
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012
8*2012
Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства
ОГ Шевлюга, ОМ Олефіренко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 38-44, 2011
82011
TOWARDS ECONOMIC SECURITY THROUGH DIVERSIFICATION: CASE OF KAZAKHSTAN.
P Elena, S Anna, Z Zhanibek, O Olefirenko
Journal of Security & Sustainability Issues 5 (4), 2016
72016
Техніко-технологічний розвиток як необхідна умова розвитку сучасних підприємств
ОМ Олефіренко, ОМ Олефиренко, ОГ Шевлюга, ЕГ Шевлюга
Сумський державний університет, 2013
62013
The concept of brand formation Sumy region
OM Olefirenko, MY Karpishchenko
Marketing і menedzhment іnnovatsіy 4, 30-40, 2011
62011
Проблеми і перспективи брендингу територій на прикладі бренд-концепції Сумської області «Сумщина–територія для життя!»
МЮ Карпіщенко, ОМ Олефіренко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011
62011
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012
52012
Розвиток мобільного маркетингу в Україні
ВП Мазуренко, НО Матвієнко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 24-29, 2011
42011
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
32011
Реабілітаційний маркетинг: еволюція концепцій маркетингу в умовах зміни соціо-еколого-економічного стану суспільства
ОМ Олефіренко, ЮО Олефіренко, ОМ Олефиренко, ЮА Олефиренко
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
32010
Уравління портфелем замовлень в системі інноваційного менеджменту венчурного підприємства
ОМ Олефіренко, ОМ Олефиренко
Видавництво СумДУ, 2005
32005
Commercialization of innovations: peculiarities of sales policy at innovation active enterprise
O Shevliuga, O Olefirenko
22017
Commercialization of innovations: peculiarities of sales policy at innovation active enterprise
O Olefirenko, O Shevliuga
Innovative Marketing 13 (2), 6-12, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20