Подписаться
Олег Олефіренко, Олег Олефиренко, Oleg Olefirenko
Олег Олефіренко, Олег Олефиренко, Oleg Olefirenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб
ВМ Кислий, ОА Біловодська, ОМ Олефіренко, ОМ Смоляник
К.: Центр учбової літератури 360, 2010
1672010
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
642005
Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: монографія
СМ Ілляшенко, ОМ Олефіренко
Суми: ВТД «Університетська книга 272, 2008
632008
Проблемы теории и практики брендинга территорий на примере концепции формирования бренда Сумской области
ОМ Олефиренко, МЮ Карпищенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 30-40, 2011
482011
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком
СМ Ілляшенко, ІО Галиця, ВГ Герасимчук, ОБ Жихор, ОІ Маслак, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2011
342011
Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства
ОГ Шевлюга, ОМ Олефіренко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 38-44, 2011
302011
TOWARDS ECONOMIC SECURITY THROUGH DIVERSIFICATION: CASE OF KAZAKHSTAN.
P Elena, S Anna, Z Zhanibek, O Olefirenko
Journal of Security & Sustainability Issues 5 (4), 2016
262016
Еволюція концепцій маркетингу та перспективи їх подальшого розвитку в умовах економіки сталого соціо-еколого-економічного зростання
ОМ Олефіренко, ЮО Олефіренко
Запорізький національний університет, 2010
252010
Системний підхід до розроблення збутової політики інноваційно активних промислових підприємств
ОМ Олефіренко, НЄ Летуновська, ОГ Шевлюга
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2019
222019
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, ВВ Божкова, ЮА Дайновський, ОБ Жихор, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
20*2012
Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія
СМ Ілляшенко
Суми: Папірус, 2013
182013
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ВВ Божкова, ТА Васильєва, МП Денисенко, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
182012
Commercialization of innovations: peculiarities of sales policy at innovation active enterprise
O Olefirenko, O Shevliuga
Innovative Marketing 13 (2), 6, 2017
152017
Marketing researches of social communication forms in the dinamics of human development
G Peresadko, O Pidlisna, O Olefirenko, O Karpishchenko
Economics & Sociology 7 (1), 217, 2014
142014
Lohistyka: teoriia ta praktyka [Logistics: Theory and Practice]
VM Kyslyi, OA Bilovodska, OM Olefirenko, OM Smolianyk
Center for Educational Literature, Kyiv [in Ukrainian], 2010
142010
Methodic tools to optimize marketing expenses of the innovatively active industrial enterprises in Ukraine
O Olefirenko
Problems and perspectives in management, 44-50, 2016
132016
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, ВВ Божкова, ЮА Дайновський, ОБ Жихор, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
132012
Lohistyka: teoriya ta praktyka
VM Kyslyy, OA Bilovods' ka, OM Olefirenko, OM Smolyanyk
Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 2010
122010
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, ВЯ Заруба, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ІЛ Решетнікова, ...
Університетська книга, 2008
112008
Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds
SM Illiashenko, W Strielkowski, NY Letunovska, VV Bozhkova, ...
Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018
102018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20