Сергій Лико
Сергій Лико
професор кафедри екології, географії та туризму
Подтвержден адрес электронной почты в домене rdgu.uar.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Геоекологічна оцінка міграції речовин у межах водозборів методом ґрунтових мікрокатен (на прикладі басейну річки Случ)
ДВ Лико, ВО Мартинюк, СМ Лико, НО Осницька, КВ Лисюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна Серія …, 2015
42015
Оцінка екологічної стабільності території та рівня антропогенного навантаження на земельні ресурси
ВІ Долженчук, СМ Лико, ГД Крупко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2010
42010
Вплив забруднення атмосферного повітря на стан захворюваності населення м. Рівне
СМ Лико, МВ Каськів
Питання біоіндикації та екології, 276-288, 2013
32013
ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ВОДОЗБОРУ ОЗЕРА МИЛЯЦЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ) ЗА ДАНИИМИ ДЗЗ
ІВ Зубкович, СМ Лико
Наука, освіта, суспільство очима молодих 2019, 187-189, 2019
22019
Экологическое состояние почв сенокосов и пастбищ наиболее загрязненных территорий Ровенской области
СМ Лико, АИ Портухай
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 62-66, 2012
22012
Методологічні підходи та досвід розробки стратегії соціально-економічного розвитку локальних територій (на прикладі Козинської громади) у Рівненській області
ДВ Лико, СМ Лико, ВО Мартинюк, ОІ Портухай, ОО Якута
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2018
12018
Оцінка геоекологічних процесів у басейновій системі озера Острівське (Волинське Полісся)
ДВ Лико, ІВ Зубкович, ВО Мартинюк, СМ Лико
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2018
12018
Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів
ДВ Лико, СМ Лико, ОІ Портухай, ОВ Безверха
Агроекологічний журнал, 53-57, 2017
12017
Комплексні підходи до розробки стратегії сталого соціально економічного розвитку громади
ДВ Лико, СМ Лико, ВО Мартинюк, ОІ Портухай, ОО Якута
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р., 2017
12017
Комп'ютерна програма" Візуалізація екологічного стану водних об'єктів"
ІГ Коцюба, ТО Єльнікова, СМ Лико, ВЛ Левківський
2019
ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛОКАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
ДВ Лико, СМ Лико, ВО Мартинюк, ОІ Портухай, ІЛ Суходольська, ...
Рекомендовано до друку вченою радою Луцького національного технічного …, 2019
2019
Екологічний стан регіону як складова сталого розвитку
Д Лико, С Лико, О Портухай, І Суходольська
Сталий розвиток–стан та перспективи: матеріали міжнародного наукового …, 2018
2018
ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЦЕЗІЮ-137 В ҐРУНТАХ ВОДОЗБОРУ ОЗ. ОСТРІВСЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ)
ІВ Зубкович, СМ Лико
Наука, освіта, суспільство очима молодих 2018, 225-226, 2018
2018
Агрохімічний стан дерново-підзолистих ґрунтів Західного Полісся в умовах антропогенезу
ДВ Лико, СМ Лико, ОІ Портухай, РІ Савчук, ГД Крупко
Agrology, 247-253, 2018
2018
Екологічна безпека комунальних відходів Житомирщини
ІГ Коцюба, СМ Лико
ScienceRise 8, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ОО Якута, СМ Лико
Наука, освіта, суспільство очима молодих 2017, 249-250, 2017
2017
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИНОСУ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ВОДОЗБОРІВ ОЗЕР
ІВ Зубкович, СМ Лико
Наука, освіта, суспільство очима молодих 2017, 207, 2017
2017
РОЛЬ МІКРООРГАНІЗМІВ У ВІДТВОРЕННІ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
ОВ Безверха, СМ Лико
Наука, освіта, суспільство очима молодих 2017, 202-203, 2017
2017
Екологічна логістика накопичення твердих побутових відходів міста Житомира
ІГ Коцюба, СМ Лико, ВВ Лук’янова
Вісник Національного транспортного університету, 176-182, 2017
2017
Математичне моделювання та прогнозування обсягів накопичення твердих комунальних відходів міста
ЮО Подчашинський, ІГ Коцюба, СМ Лико, ВВ Лук’янова
Вісник Національного транспортного університету, 109-116, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20