Тетяна Кремешна (Олійник)
Тетяна Кремешна (Олійник)
доцент кафедри інструментального виконавства УДПУ ім. П.Тичини
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Формування професійної самоефективності майбутніх учителів музики
ТІ Кремешна
дисс.… канд. пед. наук: спец 13 (04), 2008
72008
Формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів музики
ТІ Кремешна, ТИ Кремешная
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2008
62008
Професійна компетентність як складова педагогічної самоефективності майбутніх учителів музики
ТІ Кремешна
Черкаський національний університет, 2006
62006
Педагогічна самоефективність: шлях до успішного викладання
ТІ Кремешна
Видавець" Сочінський", 2010
52010
Статус жінки в суспільстві як дзеркало його цивілізованості
Т Кремешна
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
52004
Педагогічна самоефективність як умова успішного викладання
ТІ Кремешна
42008
Організація рефлексивного середовища у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музики
ТІ Кремешна
ФОП Жовтий ОО, 2015
22015
МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
ТІ Кремешна
ПП Жовтий О. О, 2013
22013
Театр як засіб впливу на культурне та соціальне становлення особистості
Т Кремешна
Молодь і ринок, 102-105, 2012
22012
Музичне мислення як фактор професійного становлення майбутніх учителів музики
Т Кремешна
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 140-144, 2012
22012
ФАКТОРИ ТА МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
ТІ Кремешна
Кримський гуманітарний університет, 2008
22008
Проблема духовності у професійній підготовці майбутніх педагогів
ТІ Кремешна
22007
Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики
ТІ Кремешна, ВА Гусак
ФОП Жовтий ОО, 2014
12014
Перспективи застосування методу музикотерапії в процесі професійного становлення педагогів-музикантів
В Гусак, Т Кремешна
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 35-40, 2014
12014
До питання використання герменевтичного підходу у процесі роботи студентів над музичним твором
ТІ Кремешна
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного …, 2011
12011
ПРОФЕСІЙНА САМОЕФЕКТИВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
ТІ Кремешна
Кривий Ріг КДПУ, 2009
12009
Педагогічна самоефективність у становленні майбутніх учителів музики
ТІ Кремешна
НПУ імені МП Драгоманова, 2007
12007
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
ТІ Кремешна
Міленіум, 2005
12005
Інструментальне виконавство: теорія, історія та практика
ВА Гусак, ВС Калабська, ТІ Кремешна, ТА Радзівіл, ОС Умрихіна
" Візаві", 2016
2016
Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти
ОА Устименко-Косоріч, АС Коваленко, НВ Абдуліна, Г Без'язичний, ...
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20