Краєзнавство: науковий журнал
Краєзнавство: науковий журнал
Національна спілка краєзнавців України, Інститут історії України НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Про об'єкт і предмет вивчення національного краєзнавства
Я Жупанський, В Круль
Краєзнавство, 3-6, 1994
231994
Історія повсякденності як провідний напрям української історіографії
О Удод
Краєзнавство, 2010
222010
Музеологія як наукова галузь: сучасний дискурс та проблема теоретичного інтегрування
Р Маньковська
Краєзнавство, 2009
162009
Вітчизняне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасної освітньої парадигми
В Кремень
Краєзнавство, 2011
122011
Державні завдання краєзнавства
ОА Яната
Краєзнавство, 1928
101928
Теоретичні та методологічні проблеми історичного краєзнавства
Г Бондаренко
Краєзнавство, 2011
92011
Шлюб і сім'я у середовищі парафіяльного духовенства другої половини XVIII століття: спроба аналізу за матеріалами сповідних розписів
В Дмитренко
Краєзнавство, 2009
92009
Короткий екскурс в історію вітчизняного туризму
С Попович
Краєзнавство, 2000
92000
Головні етапи розвитку історичного краєзнавства на Чернігово-Сіверщині
О Коваленко
Краєзнавство, 2000
92000
Родовід українського краєзнавства
П Тронько
Краєзнавство, 4-7, 1993
91993
Зміст
М Криворотченко
Краєзнавство, 2-5, 1927
91927
Історичне та медичне краєзнавство: проблеми ідентифікації та співвідношення
Г Демочко
Краєзнавство, 2014
82014
Краєзнавство як складова навчально-виховного процесу
П Тронько
Краєзнавство, 2011
82011
“Нова жінка”: унормовані образи жінки-суспільниці і жінки-трудівниці в радянській літературі України 1920–1930-х років
О Лабур
Краєзнавство, 2010
82010
Смертність у природному русі населення містечка Сорочинці у ХVІІІ ст.(за даними метричних книг Миколаївської церкви)
О Замура
Краєзнавство, 2009
82009
Катеринославські дворяни в культурно-просвітницькому процесі у другій половині XIX–на початку XX cт.
І Кочергін
Краєзнавство, 2009
82009
Краєзнавство на межі тисячоліть
П Тронько
Краєзнавство, 2000
82000
«Для точнаго исчиленія и сведения всего малороссийскаго народа»: проведення Румянцевського опису в полковому місті Полтаві (1765–1766 рр.)
Ю Волошин
Краєзнавство, 2011
72011
Формування нормативно-правової бази діяльності музеїв при навчальних закладах України
Л Гайда
Краєзнавство, 2011
72011
Діяльність міжнародних організацій на Миколаївщині у 20-х рр. ХХ ст.
Т Михайловський
Краєзнавство, 2010
72010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20