Підписатись
Краєзнавство: науковий журнал
Краєзнавство: науковий журнал
Національна спілка краєзнавців України, Інститут історії України НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Про об'єкт і предмет вивчення національного краєзнавства
Я Жупанський, В Круль
Краєзнавство, 1994
361994
Історія повсякденності як провідний напрям української історіографії
О Удод
Краєзнавство, 2010
272010
Музеологія як наукова галузь: сучасний дискурс та проблема теоретичного інтегрування
Р Маньковська
Краєзнавство, 2009
232009
Краєзнавство як складова навчально-виховного процесу
П Тронько
Краєзнавство, 2011
172011
“Нова жінка”: унормовані образи жінки-суспільниці і жінки-трудівниці в радянській літературі України 1920–1930-х років
О Лабур
Краєзнавство, 2010
162010
Вітчизняне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасної освітньої парадигми
В Кремень
Краєзнавство, 2011
152011
Родовід українського краєзнавства
П Тронько
Краєзнавство, 4-7, 1993
141993
Військовополонені Першої світової війни в Кременчуцькому гарнізоні
В Саранча
Краєзнавство, 2011
132011
Теоретичні та методологічні проблеми історичного краєзнавства
Г Бондаренко
Краєзнавство, 2011
132011
Смертність у природному русі населення містечка Сорочинці у ХVІІІ ст.(за даними метричних книг Миколаївської церкви)
О Замура
Краєзнавство, 2009
132009
Державні завдання краєзнавства
ОА Яната
Краєзнавство, 1928
121928
Історичне краєзнавство як складова національної освіти: теоретичний аспект
О Кашаба
Краєзнавство, 2010
112010
Використання історико-культурної спадщини України у туризмі на прикладі скансенів
Д Каднічанський
Краєзнавство, 128-138, 2012
102012
«Для точнаго исчиленія и сведения всего малороссийскаго народа»: проведення Румянцевського опису в полковому місті Полтаві (1765–1766 рр.)
Ю Волошин
Краєзнавство, 2011
102011
Деякі аспекти теорії і методології шкільного краєзнавства
В Прокопчук
Краєзнавство, 2011
102011
Шлюб і сім'я у середовищі парафіяльного духовенства другої половини XVIII століття: спроба аналізу за матеріалами сповідних розписів
В Дмитренко
Краєзнавство, 2009
102009
Атом Шрёдингера
АД Власов
Успехи физических наук 163 (2), 97-103, 1993
101993
Дослідник старожитностей Півдня України: Віктор Іванович Гошкевич (1860–1928)
Н Кармазіна
Краєзнавство, 61-64, 2013
92013
" Без заплаты, на харчах и одежи хозяйскихъ": діти в населенні Лівобережного українського міста XVIII cт.
І Сердюк
Краєзнавство, 2009
92009
Катеринославські дворяни в культурно-просвітницькому процесі у другій половині XIX–на початку XX cт.
І Кочергін
Краєзнавство, 2009
92009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20