Подписаться
Оксана Кричківська (Oksana Krychkivska)
Оксана Кричківська (Oksana Krychkivska)
ЗУНУ, кафедра освітології і педагогіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішьоекономічної діяльності
ОВ Кричківська
212015
Міжкультурна комунікація у системі сучасних підходів
О Кричківська
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
82007
Критерії та пoказники сфoрмoванoсті   міжкультурнoї кoмунікативнoї   кoмпетентнoсті у студентів-випускників   вищих навчальних закладів   економічного профілю 
ЛНС Кричківська О.В.
Науковий журнал «Молодий вчений», 461-466, 2017
72017
Інклюзивне навчання в умовах воєнного стану
ГНП Кричківської О.В., Хренова В. В.
Наука і техніка сьогодні. Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія …, 2022
52022
Моделювання процесу формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності
ОВ Кричківська
Молодий вчений, 304-308, 2014
52014
Дистанційна освіта в надзвичайних умовах та кризових ситуаціях
КОВБІІДА Вікторівна
Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія …, 2022
4*2022
Інноваційні технології навчання в контексті розвитку сучасної освіти
ІІ Білоус, АВ Дем’янюк, ОВ Кричківська
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2022
22022
Higher education gamification: the trinity of pbl as a tool for educational process modernization
В Савіцька, О Кричківська
Фізико-математична освіта 33 (1), 43-47, 2022
12022
Геймифікація вищої освіти: триєдність PBL як інструмент модернізації освітнього процесу
В Савіцька, О Кричківська
СумДПУ імені АС Макаренка, 2022
12022
Організаційно-педагогічні умови оптимального формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності
ОВ Кричківська
Молодий вчений 5 (6), 31-36, 2015
12015
Моделирование процесса формирования межкультурной коммуникативной компетентности будущих специалистов внешнеэкономической деятельности
ОВ Крычкивская
Молодий вчений, 304-308, 2014
12014
ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОВ Кричківська
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН В СЕРЕДНІХ ТА ВИЩИХ …, 2007
1*2007
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
О Кричківська, О Бутковська
Вісник науки та освіти, 2024
2024
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
О КРИЧКІВСЬКА, Г ЗВАРИЧ
ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ: ІСТОРІЯ ТА ПЕДАГОГІКА, 74-84, 2023
2023
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRAINING FOREIGN STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE
O KRYCHKIVSKA, H ZVARYCH
HUMANITARIAN STUDIES: HISTORY AND PEDAGOGY, 74-84, 2023
2023
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
КО Горопаха Н.
Інноваційна педагогіка 1 (63), 127-131, 2023
2023
САМООСВІТА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА
О Кричківська, Р Матейко
Редакційна колегія, 178, 2023
2023
DEVELOPMENT OF THE DIGITAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS
O Krychkivska
Редакційна колегія, 277, 2023
2023
MODERNIZATION OF EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT FUNCTIONS
C Yu, O Krychkivska
Редакційна колегія, 68, 2023
2023
INNOVATIVE RESEARCH ON THE TRAINING MODE OF CERAMIC ART HIGHER EDUCATION
L Yida, O Krychkivska
Редакційна колегія, 107, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20