Подписаться
Оксана Кричківська (Oksana Krychkivska)
Оксана Кричківська (Oksana Krychkivska)
ЗУНУ, кафедра іноземних мов
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішьоекономічної діяльності
ОВ Кричківська
172015
Міжкультурна комунікація у системі сучасних підходів
О Кричківська
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
52007
Критерії та пoказники сфoрмoванoсті   міжкультурнoї кoмунікативнoї   кoмпетентнoсті у студентів-випускників   вищих навчальних закладів   економічного профілю 
ЛНС Кричківська О.В.
Науковий журнал «Молодий вчений», 461-466, 2017
42017
КРИТЕРІЇ ТА ПOКАЗНИКИ СФOРМOВАНOСТІ МІЖКУЛЬТУРНOЇ КOМУНІКАТИВНOЇ КOМПЕТЕНТНOСТІ У СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
ОВ Кричківська, НС Лиса
Молодий вчений, 461-466, 2017
42017
Моделювання процесу формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності
ОВ Кричківська
Молодий вчений, 304-308, 2014
42014
Організаційно-педагогічні умови оптимального формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності
ОВ Кричківська
Молодий вчений 5 (6), 31-36, 2015
12015
Моделирование процесса формирования межкультурной коммуникативной компетентности будущих специалистов внешнеэкономической деятельности
ОВ Крычкивская
Молодий вчений, 304-308, 2014
12014
ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОВ Кричківська
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН В СЕРЕДНІХ ТА ВИЩИХ …, 2007
12007
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ ТА КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
О Кричківська, І Білоус, А Дем'янюк
Перспективи та інновації науки, 2022
2022
Інноваційні технології навчання в контексті розвитку сучасної освіти
ІІ Білоус, АВ Дем’янюк, ОВ Кричківська
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2022
2022
Peculiarities of professional training of foreign students in the conditions of war in Ukraine.
ОВ Кричківська
Трансформаційні процеси соціально-гуманітарної сфери сучасної України в …, 2022
2022
Formation of the future educational manager’s competence in modern conditions.
ОВ Кричківська
Інновації в освіті: реалії та перспективи розвитку: матеріали III …, 2022
2022
The development directions of innovative technologies in educational institutions.
KOW Zhou
Інновації в освіті: реалії та перспективи розвитку: матеріали III …, 2022
2022
Teacher as a leader in China.
KO Xiaojun He
. Інновації в освіті: реалії та перспективи розвитку: матеріали III …, 2022
2022
Інклюзивне навчання в умовах воєнного стану
ГНП Кричківської О.В., Хренова В. В.
Наука і техніка сьогодні. Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія …, 2022
2022
Інноваційні технології навчання в контексті розвитку сучасної освіти.
АВД Оксана Василівна Кричківська, Ірина Ігорівна Білоус
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка 1 (1), C. 126-147., 2022
2022
Геймифікація вищої освіти: триєдність як інструмент модернізації освітнього процесу
СВВОВ Кричківська
Фізико-математична освіта/ Phisical and Mathematical Education 33 (1), C. 43-48., 2022
2022
Особливості організації викладачами освітнього процесу в умовах дистанційного навчання
СВВОВ Кричківська
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2022
2022
Дистанційна освіта в надзвичайних умовах та кризових ситуаціях
КОВБІІДА Вікторівна
Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія …, 2022
2022
Innovative learning technologies in the context of the development of modern education.
АВД Оксана Василівна Кричківська, Ірина Ігорівна Білоус
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка 1 (1), C. 126-147, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20