Захаров Олександр Іванович, Захаров Александр Иванович, Oleksandr Zakharov
Захаров Олександр Іванович, Захаров Александр Иванович, Oleksandr Zakharov
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання
ОА Кириченко, ОІ Захаров, СМ Лаптєв, ПЯ Пригунов
К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008
932008
Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності. Навчальний посібник.
ОІ Захаров, ПЯ Пригунов
К.: КНТ, 2008
782008
Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи
ОА Кириченко, ОІ Захаров, МП Денисенко
К.: ТОВ "Дорадо-Друк", 2010
332010
Людський капітал як ключовий чинник забезпечення економічної безпеки підприємства
ОЙ Косарєв, ОІ Захаров, ОМ Рибак
Актуальні проблеми економіки, 104-113, 2008
192008
Теоретикометодологічні та прикладніоснови забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності: Монографія
ЛВ Гнилицька, ОІ Захаров, ПЯ Пригунов
К.: Дорадо-Друк, 2011
142011
Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств
ОІ Захаров
Вчені записки Університету «КРОК». Випуск 32, 80-88, 2012
132012
Стратегія економічної безпеки підприємства
ОІ Захаров
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2012
122012
Інформація в управлінні системою економічної безпеки підприємства
ОІ Захаров
Вчені записки Університету «Крок, 177-186, 2009
122009
Комплексність економічної безпеки підприємства та впливи зовнішнього середовища
ОІ Захаров
Ефективність управління в процесі реформування: макрота мікроекономічний аспекти, 2012
82012
Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство:[монографія]
ГВ Козаченко, ОІ Захаров, ОМ Ляшенко
Луганськ: Еталон, 2010
82010
Управління знаннями у системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності
ОІ Захаров
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія …, 2012
72012
Управління знаннями у системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності
ОІ Захаров
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2012
72012
Концепція корпоративної безпеки підприємствчленів УСПП/За заг. ред. д. ю. н., проф. В. Крутова та Президента УСПП А. Кінаха
ПЯ Пригунов, ОІ Дічек, ОІ Захаров
К.: УСПП, 2006
72006
Казначейство банку
АО Кириченко, МП Денисенко, АП Гречан, ІМ Грищенко, СА Єрохін, ...
Центр учбової літератури, 2010
6*2010
Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности: монографія/ОІ Захаров, ПЯ Пригунов, ЛВ Гнилицкая
ОІ Захаров
К.: ТОВ «Дорадо-Друк, 2011
52011
Побудова комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємства
ОІ Захаров
Вчені записки Університету «Крок». Зб. наук. праць. Вип 18, 50-58, 2008
52008
Механізм взаємодії в системі управління комплексним забезпеченням економічної безпеки
ОІ Захаров
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2016
42016
Забезпечення економічної безпеки підприємства в процесі стратегічного управління
ОІ Захаров
Проблеми інформатизації та управління.–К.: НАУ, 226-228, 2003
42003
Забезпечення економічної безпеки підприємств в процесі стратегічного управління
ОІ Захаров
Проблеми інформатизації та управління, 2002
4*2002
Экономическая безопасность. Новая парадигма формирования и обеспечения
ИА Белоусова, АИ Захаров, КА Анатольевич, ПЯ Прыгунов
Одесса: Институт креативних технологий, 2011
3*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20