Захаров Олександр Іванович, Захаров Александр Иванович, Oleksandr Zakharov
Захаров Олександр Іванович, Захаров Александр Иванович, Oleksandr Zakharov
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання
ОА Кириченко, ОІ Захаров, СМ Лаптєв, ПЯ Пригунов
К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008
792008
Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності: навч. посіб.
ОІ Захаров, ПЯ Пригунов
К.: КНТ, 2008
712008
Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи
ОА Кириченко, ОІ Захаров, МП Денисенко
К.: ТОВ "Дорадо-Друк", 2010
252010
Людський капітал як ключовий чинник забезпечення економічної безпеки підприємства
ОЙ Косарєв, ОІ Захаров, ОМ Рибак
Актуальні проблеми економіки, 104-113, 2008
182008
Теоретикометодологічні та прикладніоснови забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності: Монографія
ЛВ Гнилицька, ОІ Захаров, ПЯ Пригунов
К.: Дорадо-Друк, 2011
132011
Інформація в управлінні системою економічної безпеки підприємства
ОІ Захаров
Вчені записки Університету «Крок, 177-186, 2009
122009
Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств
ОІ Захаров
Вчені записки Університету «КРОК». Випуск 32, 80-88, 2012
92012
Концепція корпоративної безпеки підприємствчленів УСПП/За заг. ред. д. ю. н., проф. В. Крутова та Президента УСПП А. Кінаха
ПЯ Пригунов, ОІ Дічек, ОІ Захаров
К.: УСПП, 2006
72006
Стратегія економічної безпеки підприємства
ОІ Захаров
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2012
62012
Комплексність економічної безпеки підприємства та впливи зовнішнього середовища
ОІ Захаров
Ефективність управління в процесі реформування: макрота мікроекономічний аспекти, 2012
52012
Механізм взаємодії в системі управління комплексним забезпеченням економічної безпеки
ОІ Захаров
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2016
42016
Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности: монографія/ОІ Захаров, ПЯ Пригунов, ЛВ Гнилицкая
ОІ Захаров
К.: ТОВ «Дорадо-Друк, 2011
42011
Побудова комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємства
ОІ Захаров
Вчені записки Університету «Крок». Зб. наук. праць. Вип 18, 50-58, 2008
42008
Забезпечення економічної безпеки підприємства в процесі стратегічного управління
ОІ Захаров
Проблеми інформатизації та управління.–К.: НАУ, 226-228, 2003
42003
Забезпечення економічної безпеки підприємств в процесі стратегічного управління
ОІ Захаров
Проблеми інформатизації та управління, 2002
4*2002
Экономическая безопасность. Новая парадигма формирования и обеспечения
ИА Белоусова, АИ Захаров, КА Анатольевич, ПЯ Прыгунов
Одесса: Институт креативних технологий, 2011
3*2011
Казначейство банку
АО Кириченко, МП Денисенко, АП Гречан, ІМ Грищенко, СА Єрохін, ...
Центр учбової літератури, 2010
3*2010
Рейдерство як загроза економічній безпеці держави та суб’єктів господарської діяльності
ОІ Захаров
Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти, 2007
32007
Экономическая безопасность в глобализированной экономике
АИ Захаров
Економічна безпека, 49-56, 2011
22011
Комплексне забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ОІ Захаров
Зовнішня торгівля. Економічна безпека, 95-100, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20