Підписатись
Микола Ананійович Галайдюк / Mykola Halaidiuk
Микола Ананійович Галайдюк / Mykola Halaidiuk
доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / VSPU
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пріоритетні напрями фізичної підготовленості студентської молоді
А Драчук, І Дуб, М Галайдюк
Молода спортивна наука України.–2002.–Вип 6, 225-230, 2002
192002
Підвищення фізичної підготовленості школярів 12–14 років в позакласних формах занять в умовах радіоекологічного контролю
МА Галайдюк
з фіз. вих.: 24.00. 02/МА Галайдюк, 0
9
Обгрунтування напрямків рухової активності студентів, що проживають в екологічно забрудненій зоні
Т Краснобаєва, М Галайдюк
Фізична культура, спорт та здоров’я нації/Зб. наук. пр.–Вип 5, 78-81, 2004
82004
Рухова активність студентської молоді
А Драчук, М Галайдюк, І Дуб, Л Зацерковна
Молода спортивна наука України./Зб. наук. праць з галузі фізич. культ. та …, 0
7
Формування здорового способу життя як складова соціальної політики держави
М Галайдюк, Т Краснобаєва
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 123-125, 2012
62012
Принципи й структура навчально-виховного процесу з фізичного виховання за спеціалізаціями на неспеціальних факультетах
Т Краснобаєва, М Галайдюк
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб …, 2005
62005
Мотивація до фізкультурно-спортивної діяльності студентів педагогічного профілю
МА Галайдюк
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 25-30, 2003
62003
Формування внутрішньої мотивації до рухової діяльності учнів середніх класів при вивченні варіативного модуля «Баскетбол»
Т Вознюк, Н Свірщук, М Галайдюк
ТОВ" ТВОРИ", 2021
42021
Управління підготовкою кваліфікованих баскетболісток на основі програмування та моделювання тренувального процесу в підготовчому періоді
ТВ Вознюк, МА Галайдюк, НС Свірщук
ТОВ «Планер», 2017
42017
Соціально-психологічні аспекти життя молоді України і питання покращення стану фізичного виховання
А Драчук, М Галайдюк, В Романенко
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: Міжнар. наук. практ.-конф. К, 208-212, 2001
42001
Формування готовності викладачів фізичного виховання до інноваційної діяльності
Т Краснобаєва, М Галайдюк, А Кошолап
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 130-134, 2014
32014
Інтенсифікація навчального процесу з фізичного виховання на моделі баскетболу
А Драчук, М Галайдюк
Physical education, sport and health culture in modern society 2, 96-98, 2008
32008
Моделювання підготовки кваліфікованих баскетболісток у змагальному періоді річного макроциклу
Т Вознюк, М Галайдюк, Н Свірщук, Л Сікорська
ТОВ" ТВОРИ", 2021
22021
Умови ефективності партнерської взаємодії університету та школи для розвитку методичної компетентності вчителів математики
О Матяш, Л Михайленко
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2020
22020
Особистісно-професійний розвиток майбутніх фахівців соціономічних професій в умовах трансформації суспільства
ВІ Шахов, ВИ Шахов, ОМ Паламарчук, ОН Паламарчук, ВМ Галузяк, ...
Вінниця: Нілан-ЛТД, 2018
22018
До здоров’я нації–через здоров’я дітей
МА Галайдюк
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 1999
21999
Формування мотивації студентів до занять фізичними вправами
Т Краснобаєва, М Галайдюк
Фізична культура, спорт та здоров’я нації, 41-46, 0
2
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЗДОРОВ'Я У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Н Семаль, В Бірюк, М Галайдюк, В Трофіменко, Л Томіч
Перспективи та інновації науки, 2024
12024
Методи формування фізкультурно-спортивних умінь в умовах дистанційного навчання
Т Краснобаєва, М Галайдюк
Вінниця: ВДПУ, 2022
12022
Здоровий спосіб життя учнів молодшого шкільного віку: ретроспективний аналіз.
І Коча, М Галайдюк, А Гета, ВМ Шароді, ОБ Кравченко, ОВ Дудаш
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова, 2021
12021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20