Николай Костель, Mykola Kostel, Микола Костель
Николай Костель, Mykola Kostel, Микола Костель
доцент кафедри Фінансів і підприємництва, Сумський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене finance.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Узгодження еколого-економічних інтересів у системі управління природокористуванням
МВ Костель, НВ Костель
Видавництво СумДУ, 2009
162009
Амортизация и оптимальные сроки службы техники
СМ Козьменко, ТА Васильєва, ТА Васильева, СВ Лєонов, СВ Леонов, ...
Деловые перспективы, 2005
152005
Вартісно-орієнтоване управління підприємствами в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі методу вартісних розривів
МВ Костель, ЮГ Шишова
Проблеми економіки, 292-298, 2013
102013
Екологічна рента і проблема платності використання асиміляційного потенціалу навколишнього природного середовища
ВМ Боронос, МВ Костель, ВН Боронос, НВ Костель
Издательство СумГУ, 2010
62010
Управление природопользованием и проблемы перераспределения природной ренты
НВ Костель, МВ Костель
Издательство СумГУ, 2008
62008
Циклы воспроизводства капитала
СМ Козьменко, СН Козьменко, АО Єпіфанов, АА Епифанов, ...
Деловые перспективы, 2005
62005
Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід
ОО Захаркін, АА Захаркин
Вид-во СумДУ, 2015
52015
Программно-целевые методы управления научно-техническим прогрессом
ВМ Боронос, ВН Боронос, ІД Скляр, ИД Скляр, МВ Костель, ...
Издательство СумГУ, 2005
42005
The Sustainable Development Goals for Eastern Partnership Countries: Impact of Institutions
MV Kostel, DV Leus, A Cebotarenco, A Mokrushina
Sumy State University, 2017
22017
Фінансово-депозитний потенціал домогосподарств як фактор формування ресурсної бази банків
МВ Костель, ІД Скляр, МП Катериніна
Економічний аналіз, 48-56, 2014
22014
Оцінка стимулюючого впливу банківського кредитування на національну економіку в умовах фінансової кризи
КВ Савченко, МВ Костель, СС Марочко
НТУ" ХПІ", 2010
22010
Концепція екологічного боргу як теоретична передумова трансформації системи управління природокористуванням
МВ Костель, НВ Костель
Видавництво СумДУ, 2008
22008
Исследование эколого-экономических интересов и решение задач экологизации экономики
НВ Костель, МВ Костель
Изд-во СумГУ, 2006
22006
Оцінка впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати
ОО Захаркін, АА Захаркин, МВ Костель, НВ Костель, ЛС Захаркіна, ...
ВНЗ" Національна академія управління", 2015
12015
Кредитний рейтинг муніципальних утворень як інструмент бюджетного менеджменту
ІД Скляр, МВ Костель, АО Гордієнко
Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка, 114-121, 2014
12014
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства
ІД Скляр, ИД Скляр, МВ Костель, НВ Костель, ВМ Боронос, ...
Вид-во СумДУ, 2012
12012
Innovation Strategy for Business: Financial Management Aspects
MV Kostel, AV Samoilikova
Sumy State University, 2019
2019
Вартісно-орієнтоване управління підприємствами на основі стейкхолдерского підходу
ОО Захаркін, АА Захаркин, ЛС Захаркіна, ЛС Захаркина, ВМ Боронос, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Цілі сталого розвитку: еколого-економічні протиріччя та виклики
ІД Скляр, ИД Скляр, МВ Костель, НВ Костель, ЮМ Петрушенко, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Фінансова децентралізація. Переваги та недоліки на локальному рівні
МВ Костель, НВ Костель, ЯВ Решетняк, ЯВ Решетняк
Сумський державний університет, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20