Николай Костель, Mykola Kostel, Микола Костель
Николай Костель, Mykola Kostel, Микола Костель
доцент кафедри Фінансів і підприємництва, Сумський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене finance.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Амортизация и оптимальные сроки службы техники
СМ Козьменко, ТА Васильева, СВ Леонов, НВ Костель, СП Ярошенко, ...
Деловые перспективы, 2005
182005
Узгодження еколого-економічних інтересів у системі управління природокористуванням
МВ Костель
Видавництво СумДУ, 2009
172009
Вартісно-орієнтоване управління підприємствами в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі методу вартісних розривів
МВ Костель, ЮГ Шишова
Проблеми економіки, 292-298, 2013
112013
Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід
ОО Захаркін
Вид-во СумДУ, 2015
102015
Екологічна рента і проблема платності використання асиміляційного потенціалу навколишнього природного середовища
ВМ Боронос, МВ Костель, ВН Боронос, НВ Костель
Издательство СумГУ, 2010
82010
Управление природопользованием и проблемы перераспределения природной ренты
НВ Костель
Издательство СумГУ, 2008
62008
Циклы воспроизводства капитала
СН Козьменко, АА Епифанов, НВ Костель, ТА Васильева, СВ Леонов, ...
Деловые перспективы, 2005
62005
The Sustainable Development Goals for Eastern Partnership Countries: Impact of Institutions
MV Kostel, DV Leus, A Cebotarenco, A Mokrushina
Sumy State University, 2017
42017
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
42011
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
42011
Программно-целевые методы управления научно-техническим прогрессом
ВН Боронос, ИД Скляр, НВ Костель
Издательство СумГУ, 2005
42005
Оцінка стимулюючого впливу банківського кредитування на національну економіку в умовах фінансової кризи
КВ Савченко, МВ Костель, СС Марочко
НТУ" ХПІ", 2010
32010
Управління фінансуванням публічних екологічних послуг
НВ Котенко, ЮМ Шкодкіна, ВМ Боронос, ІВ Басанцов, ІМ Кобушко, ...
Сумський державний університет, 2016
22016
Фінансово-депозитний потенціал домогосподарств як фактор формування ресурсної бази банків
MV Kostel, ID Sklyar, MP Katerynina
Економічний аналіз 15 (2), 48-56, 2014
22014
Концепція екологічного боргу як теоретична передумова трансформації системи управління природокористуванням
МВ Костель
Видавництво СумДУ, 2008
22008
Исследование эколого-экономических интересов и решение задач экологизации экономики
НВ Костель
Изд-во СумГУ, 2006
22006
Оцінка впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати
ОО Захаркін, МВ Костель, ЛС Захаркіна
ВНЗ" Національна академія управління", 2015
12015
Кредитний рейтинг муніципальних утворень як інструмент бюджетного менеджменту
ІД Скляр, МВ Костель, АО Гордієнко
Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка, 114-121, 2014
12014
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства
ІД Скляр, МВ Костель, ВМ Боронос, ПВ Тархов, ІВ Басанцов, ...
Вид-во СумДУ, 2012
12012
Innovation Strategy for Business: Financial Management Aspects
MV Kostel, AV Samoilikova
Sumy State University, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20