Follow
Леся Мушкетик
Леся Мушкетик
д.ф.н., чл.-кор. НАНУ, провідний наук.співробітник ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАНУ
Verified email at etnolog.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Персонажі української народної казки
Л МУШКЕТИК
Український письменник, 2014
282014
Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі оповідальної традиції українців та угорців
ЛГ Мушкетик
Instytut mystet︠s︡tvoznavstva, folʹklorystyky ta etnolohiï im. MT Rylʹsʹkoho …, 2010
172010
Фольклор українсько-угорського порубіжжя: монографія
ЛГ Мушкетик
Ukraïnsʹkyĭ pysʹmennyk, 2013
162013
Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі української та угорської оповідальної традиції
ЛГ Мушкетик
К.: ДСГ, 2010
92010
Жіночі персонажі української чарівної казки
Л Мушкетик
Народознавчі зошити, 686-695, 2016
72016
Антропоцентризм народної казки українських Карпат: оповідна традиція українців та угорців
ЛГ Мушкетик
ступеня доктора філол. наук: спец. 10.01. 07 “Фольклористика”/ЛГ Мушкетик, 2011
52011
Людина в народнiй казцi Українських Карпат: на матерiалi оповiдальної традицiї українцiв та угорцiв
ЛГ Мушкетик
Iн-т мистецтвознавства, фольклористики та етнологiї iм. МТ Рильського НАНУ, 320, 2010
42010
Українсько-угорське порубіжжя: мова та етнокультура, питання ідентифікації, міжетнічні зв’язки
Л Мушкетик
Народна творчість та етнографія, 2010
42010
Людина та її доля в народних казках українських Карпат
Л Мушкетик
Народна творчість та етнографія, 2007
42007
Угорський король Матяш в усній народній творчості Закарпаття
І Кріза
Народна творчість та етнографія, 2005
42005
Characters of Ukrainian folk tales
L Mushketyk
Kyiv: Ukrains΄ kyj pys΄ mennyk [in Ukrainian], 2014
32014
Славістичні студії в Угорщині: історія та сучасний стан
Л Мушкетик
Київ: ІМФЕ ім. МТ Рильського НАН України, 2014
32014
Угорська етнографія і фольклористика на зламі століть
ЛГ Мушкетик
Народна творчість та етнографія, 55-65, 2002
32002
Mátyás király narratív hagyományköre. Típus-és motívumindex
Z Magyar
Balassi Kiadó, 2017
22017
Slavistychni studii v Uhorshchyni: istoriia ta suchasnyi stan [Slavic Studies in Hungary: History and Contemporary]
L Mushketyk
Kyiv: IMF MT Rilsky NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2014
22014
Narodni pohliady na revoliutsiiu 1848–1849 roku ta Laiosha Koshuta [Folk views on the revolution of 1848–1849 and Layosh Koshut]
L Mushketyk
Folklor ukrainsko-uhorskoho porubizhzhia–Folklore of the Ukrainian-Hungarian …, 2013
22013
Folklore of the Ukrainian-Hungarian borderland
L Mushketyk
Kyiv: Ukrainian writer [in Ukrainian], 2013
22013
Дослідження звичаїв та обрядів у сучасній Угорщині
Л Мушкетик
Народна творчість та етнологія, 2011
22011
Мораль родинних стосунків у народній казці (на слов’яно-неслов’янському матеріалі)
ЛГ Мушкетик
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка …, 2011
22011
Cвіт людських бажань у народній казці Українських Карпат
Л Мушкетик
Народна творчість та етнографія, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20