Алена Труфанова, Альона Труфанова, Alyona Trufanova
Алена Труфанова, Альона Труфанова, Alyona Trufanova
УкрДУЗТ
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Результати експлуатаційних випробувань здвоених касетних циліндричніх підшипників в буксах вантажних вагонів
ІЕ Мартинов, ВМ Ільчишин, ЄР Можейко, АВ Труфанова, ВО Шовкун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 8-13, 2015
22015
До питання оптимізації конструкції буксових вузлів рухомого складу
ІЕ Мартинов, АВ Труфанова, ВЛ Мельничук, МВ Христан, КО Кобзар
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
22013
Аналіз перспективних конструкцій буксових вузлів вагонів
АВ Труфанова, ВО Шовкун, СО Міроненко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
12014
Кліматичні системи вагонів та їх технічне обслуговування
АВ Труфанова
УкрДУЗТ, 2020
2020
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни" Методологія інженерної та наукової роботи"
ІЕ Мартинов, АВ Труфанова, ІВ Ялова
2020
Інноваційні технології моніторингу технічного стану буксових вузлів вагонів вбудованими системами контролю
ІЕ Мартинов, ВМ Петухов, АВ Труфанова, АО Бабенко, ВО Шовкун
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
До питання забезпечення безпеки руху у пасажирському господарстві
ІЕ Мартинов, АВ Труфанова, АО Бабенко, ВО Шовкун
УкрДУЗТ, 2020
2020
Дослідження технічного стану кузовів пасажирських вагонів
АВ Труфанова, МО Сергієнко
УкрДУЗТ, 2019
2019
Аналіз технічного стану кузовів пасажирських вагонів
ІЕ Мартинов, АВ Труфанова, ЮС Павленко, МО Сергієнко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
Система теплового контроля буксовых узлов подвижного состава
ІЕ МАРТИНОВ, ОВ НЕЙЧЕВ, ОО СОСУНОВ, ВМ ПЕТУХОВ, ...
Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi, 32-38, 2018
2018
Система теплового контролю буксових вузлів рухомого складу
ІЕ Мартинов, ОВ Нейчев, ОО Сосунов, ВМ Петухов, АВ Труфанова, ...
УкрДУЗТ, 2018
2018
Оценка динамических показателей вагона, полученных с использованием модели" Вагон-железнодорожный путь"
ИЭ Мартынов, АВ Труфанова, ВО Шовкун
БелГУТ, 2017
2017
Вплив конструкції корпуса букси на ресурс підшипників вагонів
ІЕ Мартинов, АВ Труфанова, НС Аулова
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Технічне діагностування системи кондиціонування повітря в пасажирських вагонах
АВ Труфанова, ВВ Шаблій, ЯІ Гавенда, ВВ Шабий, ЯИ Гавенда
УкрДУЗТ, 2016
2016
Анализ надежности буксовых подшипниковых узлов грузовых вагонов
ИЭ Мартынов, АВ Труфанова, ВА Шовкун
Мир транспорта 13 (3 (58)), 226-233, 2015
2015
The results of performance tests of duplex cassette cylindric bearings in axleboxes of freight cars
ІЕ Мартинов, АВ Труфанова, ВМ Ільчишин, ЄР Можейко, ВО Шовкун
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (7 (73)), 8-13, 2015
2015
Дослідження впливу навантажень, що діють на циліндричні буксові підшипники вантажних вагонів
ІЕ Мартинов, АВ Труфанова, СО Кравченко, ОВ Мельникова, ІЯ Хом’як
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Підвищення ефективності технологічного процесу фарбування пасажирських вагонів
АВ Труфанова, СО Грицов
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
2014
До питання оцінки надійності буксових вузлів критих універсальних вагонів
ІЕ Мартинов, АВ Труфанова, ВМ Ільчишин, ИЭ Мартынов, ...
УкрДАЗТ, 2014
2014
Основні результати експлуатаційних випробувань здвоєних циліндричних підшипників касетного типу
АВ Труфанова
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20