Александр Николаевич Даренский
Александр Николаевич Даренский
УкрГУЖТ, Строительный факультет, кафедра "Путь и путевое хозяйство"
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Теоретичні та експериментальні дослідження роботи залізничних колій промислового транспорту
ОМ Даренський
монографія/ОМ Даренський.–Харків: УкрДАЗТ, 2011
202011
Основи наукових досліджень
ВВ Душинський
К: Наукова дума, 2000.-405с, 1998
181998
Експерементальне визначення пружних характеристик елементів проміжного скріплення КПП-5
ОМ Даренський, ВГ Вітольберг
ДОНИИЖТ, 139-143, 2008
132008
Експериментальне визначення пружних характеристик елементів проміжного скріплення КПП-5
ОМ Даренський, ВГ Вітольберг
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2008
132008
Визначення приведеної вертикальної жорсткості рейкової нитки при використанні розрахункової схеми як балки на пружних опорах з випадковими характеристиками
ОМ Даренський, НВ Буга, ВГ Вiтольберг
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 151-162, 2010
102010
Аналіз розвитку теорій розрахунків залізничних колій
ОМ Даренський, ЕА Беліков
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 0
9*
Теоретичнi та експериментальнi дослiдження роботи залiзничних колiй промислового транспорту: монографiя
ОМ Даренський
Харкiв: УкрДАЗТ, 204, 2011
72011
Результаты определения пространсвтенных неупругих сопротивлений железнодорожного пути деформациям для условий промышленного транспорта
АН Даренский
ІКСЗТ, 78-82, 2010
72010
Теоретичні основи визначення параметрів непружних опорів колії
ОМ Даренський
Харків: УкрДАЗТ, 187-194, 2010
72010
Результаты лабораторных испытаний скрепления типа КБ
АН Даренский
ЦНИИТЭИ МПС, 11, 1983
71983
Просторова жорсткість проміжного скріплення типу КПП-5
ОМ Даренський, ВГ Вітольберг
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2007
62007
Математична модель просторової жорсткості скріплення типу КБ
ОМ Даренський
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 166-176, 2007
62007
Экспериментальное определение сопротивлений скреплений КБ и КПП - 5 перемещениям рельсов в продольной плоскости
АН Даренский, ВГ Витольберг
ДонНИИЖТ, 112-124, 0
6*
Умови контактування коліс і рейок в горизонтальній площині. Силові і кінематичні зв’язки екіпажу і колії
ОМ Даренський
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 171-177, 2010
52010
Результаты экспериментальных работ по определению сил сопротивления железобетонных шпал продольным перемещениям
АН Даренский, ВГ Витольберг, НВ Бугаец
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта 17, 2009
52009
Результаты экспериментальных исследований работы железнодорожного пути промышленного транспорта
АН Даренский
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 39-45, 2011
42011
Результаты исследований численными методами вертикальных воздействий на путь специальных и специализированных вагонов промышленного транспорта
АН Даренский
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2010
42010
Розрахунок рейки як балки на пружних опорах під дією рухомого навантаження
ОМ Даренський
ДІІТ, тези доповідей, 171, 2010
42010
Методологічні основи вибору розрахункової схеми динамічної системи “экіпаж-колія” для умов промислового транспорту
ОМ Даренський
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 32-36, 2010
42010
Видеоцифровая система эелементов измерения перемещений железнодрожного пути
АН Даренский, ВГ Витольберг, НВ Бугаец
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 222-231, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20