Александр Николаевич Даренский
Александр Николаевич Даренский
УкрГУЖТ, Строительный факультет, кафедра "Путь и путевое хозяйство"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Основи наукових досліджень
ВВ Душинський
К: Наукова дума, 2000.-405с, 1998
181998
Теоретичні та експериментальні дослідження роботи залізничних колій промислового транспорту
ОМ Даренський
монографія/ОМ Даренський.–Харків: УкрДАЗТ, 2011
162011
Експерементальне визначення пружних характеристик елементів проміжного скріплення КПП-5
ОМ Даренський, ВГ Вітольберг
ДОНИИЖТ, 139-143, 2008
102008
Експериментальне визначення пружних характеристик елементів проміжного скріплення КПП-5
ОМ Даренський, ВГ Вітольберг
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2008
102008
Визначення приведеної вертикальної жорсткості рейкової нитки при використанні розрахункової схеми як балки на пружних опорах з випадковими характеристиками
ОМ Даренський, НВ Буга, ВГ Вiтольберг
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 151-162, 2010
92010
Теоретичнi та експериментальнi дослiдження роботи залiзничних колiй промислового транспорту: монографiя
ОМ Даренський
Харкiв: УкрДАЗТ, 204, 2011
72011
Результаты определения пространсвтенных неупругих сопротивлений железнодорожного пути деформациям для условий промышленного транспорта
АН Даренский
ІКСЗТ, 78-82, 2010
72010
Результаты лабораторных испытаний скрепления типа КБ
АН Даренский
ЦНИИТЭИ МПС, 11, 1983
71983
Теоретичні основи визначення параметрів непружних опорів колії.
ОМ Даренський
Харків: УкрДАЗТ, 187-194, 2010
62010
Просторова жорсткість проміжного скріплення типу КПП-5
ОМ Даренський, ВГ Вітольберг
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2007
62007
Математична модель просторової жорсткості скріплення типу КБ
ОМ Даренський
ОМ Даренський//Збірник наукових праць УкрДАЗТ–2007-№, 166-176, 2007
62007
Аналіз розвитку теорій розрахунків залізничних колій
ОМ Даренський, ЕА Беліков
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 0
5*
Результаты экспериментальных исследований работы железнодорожного пути промышленного транспорта
АН Даренский
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 39-45, 2011
42011
Результаты исследований численными методами вертикальных воздействий на путь специальных и специализированных вагонов промышленного транспорта
АН Даренский
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2010
42010
Умови контактування коліс і рейок в горизонтальній площині. Силові і кінематичні зв’язки екіпажу і колії
ОМ Даренський
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 171-177, 2010
42010
Розрахунок рейки як балки на пружних опорах під дією рухомого навантаження
ОМ Даренський
ДІІТ, тези доповідей, 171, 2010
42010
Особенности расчетов взаимодействии пути и подвижного состава в зоне рельсовых стыков при дискретном подрельсовом основании
АН Даренский, АВ Клименко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Дал, 49-53, 2013
32013
Особенности взаимодействии пути и подвижного состава промышленного транспорта в кривых малого радиуса
АН Даренский
ІКСЗТ, 25-30, 2011
32011
Розрахункова схема динамічної системи “екіпаж–колія” для умов промислового залізничного транспорту. Загальні положення і допущення математичної моделі системи
ОМ Даренський
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2010
32010
Методологічні основи вибору розрахункової схеми динамічної системи “экіпаж-колія” для умов промислового транспорту
ОМ Даренський
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 32-36, 2010
32010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20