Пилипенко Ігор
Пилипенко Ігор
Херсонський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Навч. посібник./[Пилипенко ІО, Мальчикова ДС, Єрмакова СЛ, Руденко ММ та ін.]
Г Херсонщини
Херсон: ПП Вишемирський ВС, 2007
81*2007
Методики суспільно-географічних досліджень (на матеріалах Херсонської області): Навчальний посібник
ІО Пилипенко, ДС Мальчикова
Херсон: ПП Вишемирський ВС, 2007
422007
в епіцентрі просторових змін: монографія/за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої
У Україна
Київ: Видавництво «Фенікс 438, 2017
39*2017
Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля: навч. посіб.
ОГ Топчієв
Херсон: Видавничий дім «Гельветика, 2018
302018
Методи та методики суспільно-географічних досліджень: Навчальний посібник.
ІО Пилипенко, ДС Мальчикова
Херсон: ПП Вишемирський ВС, 2009
302009
Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація:[монографія]
ІО Пилипенко
Херсон: Грінь ДС, 2015
222015
Концепція довкілля-сучасний напрям інтеграції природничо-та суспільно-географічних досліджень
ОГ Топчієв, Д Мальчикова, ІО Пилипенко, ВВ Яворська, ВВ Яворская
21*2017
Історичні аспекти становлення та розвитку концепції «центр–периферія»
ІО Пилипенко
Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені М. Коцюбинського. Серія: Географія …, 2008
172008
Механізми формування суспільно-географічних периферій в контексті динамічних концепцій регіонального розвитку
ІО Пилипенко
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2009
14*2009
загальна характеристика методів суспільно-географічного аналізу систем типу центр–периферія
І Пилипенко
Часопис соціально-економічної географії, 47-51, 2014
132014
Методологічні засади географії: підручник
ОГ Топчієв, Д Мальчикова, ІО Пилипенко, ВВ Яворська, ВВ Яворская
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2019
12*2019
Суспільно-географічна периферія Запорізького та Херсонського пограниччя
ІО Пилипенко
Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: Матер …, 2007
12*2007
Іригація степових регіонів України: географічні особливості коадаптації природи і суспільства (на прикладі Херсонської області)
ІВ Гукалова, ДС Мальчикова, ІО Пилипенко
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 15-23, 2015
102015
Розселення сільського населення як елемент територіальної диференціації сільської місцевості
ДС Мальчикова, ІО Пилипенко
92007
Морегосподарський комплекс Українського Приазов'я: суспільно-географічне дослідження
ІО Пилипенко
92005
Оцінка зміни периферійності адміністративних одиниць на прикладі Херсонської області
ІО Пилипенко
8*2010
Просторовий аналіз процесу об’єднання територіальних громад
ГЮ Нападовська, ІО Пилипенко
Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково …, 2018
7*2018
Antropogenic factors of azov sea bioproductivity transformation: Ecological history of industrial epoch
IO Pylypenko, DS Malchykova, OV Davydov, KM Baysha
Indian Journal of Ecology 46 (4), 892-900, 2019
62019
Методи та прийоми розподілу геопростору за ознаками "центр-периферія"
ІО Пилипенко
62010
Professional education for sustainable development: Experience of ecologists educational programs creating
I Pylypenko, D Malchykova, O Davydov, K Baysha
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 18 (5.4), 233-240, 2018
52018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20