Підписатись
Пилипенко Ігор; Ihor Pylypenko
Пилипенко Ігор; Ihor Pylypenko
Kherson state university, Херсонський державний університет
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Навч. посібник./[Пилипенко ІО, Мальчикова ДС, Єрмакова СЛ, Руденко ММ та ін.]
Г Херсонщини
Херсон: ПП Вишемирський ВС, 2007
93*2007
в епіцентрі просторових змін: монографія/за ред
У Україна
К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. Київ: Видавництво «Фенікс, 2017
76*2017
Методики суспільно-географічних досліджень (на матеріалах Херсонської області): Навчальний посібник
ІО Пилипенко, ДС Мальчикова
Херсон: ПП Вишемирський ВС 112, 2007
56*2007
Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля: навч. посіб.
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова, ІО Пилипенко, ВВ Яворська
Херсон: Видавничий дім «Гельветика, 2018
372018
Методи та методики суспільно-географічних досліджень: Навчальний посібник.
ІО Пилипенко, ДС Мальчикова
Херсон: ПП Вишемирський ВС, 2009
352009
Методологічні засади географії: підручник
ОГ Топчієв, Д Мальчикова, ІО Пилипенко, ВВ Яворська, ВВ Яворская
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2019
332019
Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація:[монографія]
ІО Пилипенко
Херсон: Грінь ДС, 2015
31*2015
Концепція довкілля-сучасний напрям інтеграції природничо-та суспільно-географічних досліджень
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова, ІО Пилипенко, ВВ Яворська
Український географічний журнал, 64-70, 2017
20*2017
Історичні аспекти становлення та розвитку концепції «центр–периферія»
ІО Пилипенко
Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені М. Коцюбинського. Серія: Географія …, 2008
192008
Механізми формування суспільно-географічних периферій в контексті динамічних концепцій регіонального розвитку
ІО Пилипенко
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2009
16*2009
загальна характеристика методів суспільно-географічного аналізу систем типу центр–периферія
І Пилипенко
Часопис соціально-економічної географії, 47-51, 2014
152014
Суспільно-географічна периферія Запорізького та Херсонського пограниччя
ІО Пилипенко
Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: Матер …, 2007
14*2007
Verrucario viridulae-Staurotheletum hymenogoniae, a new calcicolous lichen community as a component of petrophytic grassland habitats in the Northern Black Sea region
AY Khodosovtsev, VV Darmostuk, YP Didukh, IO Pylypenko
Mediterranean Botany 40 (1), 21-32, 2019
13*2019
Environmental research and natural education priorities: Challenges of globalization and educational reforms in Ukraine
D Malchykova, I Pylypenko, O Davydov, K Baysha, N Omelchenko
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology …, 2020
122020
Оцінка зміни периферійності адміністративних одиниць на прикладі Херсонської області
ІО Пилипенко
12*2010
Іригація степових регіонів України: географічні особливості коадаптації природи і суспільства (на прикладі Херсонської області)
ІВ Гукалова, ДС Мальчикова, ІО Пилипенко
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 15-23, 2015
112015
Розселення сільського населення як елемент територіальної диференціації сільської місцевості
ДС Мальчикова, ІО Пилипенко
112007
Professional education for sustainable development: Experience of ecologists educational programs creating
I Pylypenko, D Malchykova, O Davydov, K Baysha
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 18 (5.4), 233-240, 2018
102018
Просторовий аналіз процесу об’єднання територіальних громад
ГЮ Нападовська, ІО Пилипенко
Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково …, 2018
9*2018
Фактор відстані у геопросторовій організації суспільства
ДС Мальчикова, ІО Пилипенко
9*2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20