Алла Мартинюк (Алла Петрівна Мартинюк, А.П. Мартинюк), Алла Мартынюк (Алла Петровна Мартынюк, А.П
Алла Мартинюк (Алла Петрівна Мартинюк, А.П. Мартинюк), Алла Мартынюк (Алла Петровна Мартынюк, А.П
ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Конструювання гендеру в англомовному дискурсі
АП Мартинюк
Харків : Константа., 2004
1332004
Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики
АП Мартинюк
Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012
1082012
Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу)
АП Мартинюк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006
532006
Дискурсивний інструментарій аналізу англомовної реклами
АП Мартинюк
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи: зб. наук. пр., С …, 2009
332009
Концепт у дискурсивній парадигмі
АП Мартинюк
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна., С. 9-13., 2006
332006
Теоретические предпосылки диагностирования половой принадлежности автора документа
СМ Вул, АП Мартынюк
Современное состояние и перспективы развития традиционных видов …, 1987
331987
Перспективи дискурсивного напряму дослідження концептів
АП Мартинюк
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна., С. 14–18., 2009
292009
A Contrastive study of male and female occupational terms in English and Russian
A Martynyuk
Papers and Studies in Contrastive Linguistics. 26, P. 73-76, 1990
251990
О реализации принципа вежливости в речи женщин и мужчин
АП Мартынюк
Вестник Харьков. ун-та., С. 89-92., 1989
251989
Разграничение дискурса и текста с позиций интеграционного подхода
АП Мартынюк
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна., С. 49-54., 2009
242009
Опыт модусного моделирования концепта (на примере концепта CELEBRITY / ЗНАМЕНИТОСТЬ, актуализированного в англоязычном газетном дискурсе)
АП Мартынюк
Когниция. Коммуникация. Дискурс: междунар. сб. науч. тр. / Ред. И.С …, 2010
17*2010
Когнітивно-комунікативна лінгвістика: в пошуках базових принципів і методик аналізу
АП Мартынюк
Когніція, комунікація, дискурс, 17-35, 2016
16*2016
Речевое поведение мужчин и женщин в малых группах
АП Мартынюк, ПН Землянский
Язык. Сознание. Этнос. Культура, 134-135, 1994
161994
Social relations and sex stereotyping in language
A Martynyuk
Papers and Studies in Contrastive Linguistics, P. 93-101., 1990
161990
СТРАТЕГИЯ КАК БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОГНИТИВНОГО АНАЛИЗА КОММУНИКАЦИИ
АП Мартынюк
Записки з романо-германської філології., С. 80–89., 2015
142015
Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі
ЛГ ВЕРБА, АП МАРТИНЮК, НД БОРИСЕНКО
142008
Гендер як конструкт дискурсу
АП Мартинюк
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / Під заг. ред. І.С. Шевченко …, 2005
142005
Когнітивно-дискурсивний напрям дослідження концептів у сучасній лінгвістиці
АП Мартинюк
Проблеми романо-германської філології: зб. наук. пр., С. 93-107., 2006
132006
Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка: кол. монография ; [под ред. И.С. Шевченко]
ЕВ Бондаренко, АП Мартынюк, ИЕ Фролова, ИС Шевченко
102017
Регулятивний потенціал мовного значення (на матеріалі англомовної політичної образи
АП Мартинюк
Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. 2 (Вип …, 2010
102010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20