Лазор Оксана Дмитрівна
Лазор Оксана Дмитрівна
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: словник-довідник
ОД Лазор, ОЯ Лазор
К.: Дакор, 111, 2004
872004
Державне управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні: організаційно-правові засади: монографія
ОЯ Лазор
Л.: Ліга-Прес 542, 7, 2003
782003
Державна служба в Україні: навч. посіб.
ОД Лазор, ОЯ Лазор
К.: Дакор, КНТ, 2005
722005
Основи місцевого самоврядування: навч. посіб.
ОД Лазор
К.: Центр навч. л-ри 432, 2003
592003
Територіальна організація влади в Україні: навч. посіб.
ОД Лазор, ОЯ Лазор, АЮ Чемерис
К.: Дакор, 140, 2007
552007
Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні: результати дослідження
О Лазор
Актуальні проблеми державного управління, 135-139, 2010
502010
Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід
ОД Лазор
К.: Дакор, 11-13, 2005
472005
Адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні
ОЯ Лазор
Автореферат доктора наук державного управління, 2004
362004
Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб.
ОД Лазор, ОЯ Лазор, ІГ Лазар
К.: Дакор 311, 2007
262007
Публічна самоврядна влада в Республіці Італія та Україні: особливості організації та функціонування: монографія
ОД Лазор
К.: Дакор, 50-138, 2008
192008
Екологічна експертиза: теорія, методологія, практика: Монографія
ОЯ Лазор
Львів: Ліга-Прес, 2002
172002
Фінансово-економічні важелі реалізації екологічної політики
ОЯ Лазор
Збірник наукових праць Української академії державного управління.–К.: УАДУ …, 2002
152002
Служба в органах місцевого самоврядування: Наук.-практ. комент
ОД Лазор, ОЯ Лозор
навч. посіб.: у 4, 2005
132005
Органи державного управління в галузі екології та природних ресурсів
ОЯ Лазор
Вісник УАДУ, 195-202, 2001
122001
Кількісні методи експертного оцінювання: наук.-метод. розробка
В Новосад, Р Селіверстов, І Артим
112009
Підходи і методи оцінки впливів на довкілля
Л Загвойська, ОЯ Лазор, ОД Лазор
Економіка України, 80-89, 2007
112007
Місцеве самоврядування
ОД Лазор, ОЯ Лазор
Вітчизняний і зарубіжний досвід: Навч. посіб.–2-ге вид., випр., доповн. і …, 2005
112005
Публічне управління та адміністрування: ретроспектива деяких теоретичних аспектів
ОЯ Лазор, ОД Лазор
Університетські наукові записки, 111-121, 2015
102015
Державне управлiння у сферi реалiзацiї екологiчної полiтики: органiзацiйно-правовi засади: монографiя
ОЯ Лазор
102003
Подходы и методы оценки влияния проектов на окружающую среду
Л Загвойская, О Лазор, О Лазор
Экономика Украины, 80-89, 2007
92007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20