Сокол Ірина
Сокол Ірина
Доцент
Verified email at zski.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Квест: метод чи технологія?
ІМ Сокол
Комп'ютер у школі та сім'ї, 28-31, 2014
632014
Использование квест-технологии для повышения ИКТ-грамотности педагогов
ИН Сокол
Концепт, 2013
332013
Класифікація квестів
ІМ Сокол
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
172014
Веб-квест якінноваційний метод формування творчої особистості
ІМ Сокол
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 28-30, 2013
172013
Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища
СГ Литвинова, ОМ Спірін, МП Шишкіна, ЮГ Носенко
ЦП «Компринт», 2015
132015
Квест як сучасна інноваційна технологія навчання
ІМ Сокол
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2013
132013
Підготовка вчителів до використання квест-технології в системі післядипломної освіти
ІМ Сокол
ДВНЗ «Запорізький національний університет», Запоріжжя, Україна, 2016
122016
Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників
ІМ Сокол
Молодий вчений, 100-103, 2014
102014
Впровадження квест-технології в освітній процес: навчальний посібник
ІМ Сокол
Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013
92013
Технологія ВЕБ 2.0
ІМ Сокол
Сайти, блоги, фотосервіси, карти знань/Сокол ІМ–К.: Шкільний світ, 2011
62011
Впровадження квест-технології в освітній процесс: навч. посіб.
ІМ Сокол
Запоріжжя: Вид-во Акцент Інвест-трейд, 2014
52014
Програма спецкурсу «Мережеві технології Веб 2.0»(9–11 класи)
ОР Аджимян, ІМ Сокол
Комп’ютер у школі та сім’ї, 44-48, 2013
52013
Веб 2.0. Сайти, блоги, фотосервіси, карти знань/Ірина Сокол
ІМ Сокол
К.: Шк. світ, 2011
52011
Створення віртуального навчального середовища засобами сучасних Інтернет-сервісів
КВ Телятник, ІМ Сокол
Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки, 183-190, 2015
22015
Концептуальний зміст поняття Квест”
ІМ Сокол
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
22014
Організація віртуального освітнього процесу як невід’ємного компонента сучасної системи освіти
МВ Давидовський, ІМ Сокол
Інформаційні технології в освіті, 40-50, 2018
12018
Застосування технології дебатів для розвитку ключових компетентностей учнів
І Сокол, О Сопіна, І Свириденко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 112-119, 2017
12017
Розвантажувально-дієтична терапія як складова здорового способу життя сучасної молоді
Т Пантюк, І Сокол
Молодь і ринок, 111-114, 2011
12011
Особливості впровадження сучасних інтернет-технологій в систему управління загальноосвітнім навчальним закладом [Електронний ресурс]
ІМ Сокол
Режим доступу: http://virtkafedra. ucoz. ua/el_gurnal/pages/vyp2/upravlenie …, 0
1
УПРОВАДЖЕННЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ІМ Сокол
Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20