Олександр Вікторович Коваленко
Олександр Вікторович Коваленко
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІ культури та мистецтв, кафедра ОТМ, музикознавства та культурології
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Підприємництво та його організаційно-правові засади
ОВ Коваленко
Держ. закл. «Луган. нац. ун-т. імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во …, 2013
16*2013
Економічна культура як складова підготовки висококваліфікованих фахівців у ВНЗ
ОВ Коваленко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
102011
Правові та організаційно-фінансові питання регулювання та захисту корпоративних інтересів суб'єктів господарювання в акціонерних товариствах
ОІ Коваленко
Правничий вісник Університету «КРОК, 107-119, 2009
62009
Щоб язик міг довести до Києва, і до Лондона, і до Парижа…
О Коваленко
Іноземні мови в навчальних закладах, 28-34, 2008
62008
Молочна промисловість: сучасний стан та перспективи розвитку
ЮВ Сіра, ОВ Коваленко
К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки, 2014
52014
Нова філософія економічної освіти
О Коваленко
Освіта України, 5-15, 2004
52004
Interconnection of the immune system and the intensity of the oxidative processes under conditions of prolonged exposure to small doses of radiation
VL Sokolenko, SV Sokolenko, VI Sheiko, OV Kovalenko
Regulatory Mechanisms in Biosystems 9 (2), 167-176, 2018
32018
Концептуальні готельні комплекси України та світу: сучасний стан та перспективи розвитку
ОВ Коваленко
Молодий вчений, 612 – 615, 2017
32017
Комп’ютерна система тестування для підсумкового контролю знань студентів
ВА Мізюк, ОВ Коваленко
Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць.–Випуск ІІІ …, 2012
32012
Економічна культура майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю та рівні її сформованості
ОВ Коваленко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
32012
Вплив банківського сектору на розвиток фінансової системи України
МІ Кульчицький, ОВ Коваленко, МТ Парубій
Науковий вісник НЛТУ України 22 (4), 2012
22012
До історії Чернігівського історичного музею 20-х рр. ХХ ст.
О Коваленко, Л Ясновська
Скарбниця української культури, 2006
22006
Неопублікована студія Ю. Виноградського про давньоруські старожитності Чернігова
О Коваленко, Л Ясновська
Скарбниця української культури, 2006
22006
Коли виник Батурин?
В Коваленко
Сіверянський літопис, 57-65, 2016
12016
Створення умов для самоорганізації соціально-економічних систем України в умовах децентралізації
ОП Коваленко
Наука та інновації, 2015
12015
Про один із підходів до комп’ютерного тестування навчальних досягнень студентів
ВА Мізюк, ОВ Коваленко
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2015
12015
Формування економічної культури студентів інженерно-педагогічних спеціальностей в процесі професійної підготовки
ОВ Коваленко
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014
12014
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Маркетинг" для студентів спеціальності 8.18010016 "Бізнес-адміністрування" галузі знань 1801 "Специфічні …
ОВ Коваленко
Держ. закл. „Луган. нац. ун-т. імені Тараса Шевченкаˮ. – Луганськ : Вид-во …, 2014
1*2014
Сучасні особливості епідемічного процесу сальмонельозу
НГ Малиш, МД Чемич, ОІ Коваленко
Інфекційні хвороби, 30-35, 2013
12013
Вплив глобалізаційних чинників на стан фінансової системи України
ОВ Коваленко
Науковий вісник НЛТУ України 21 (17), 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20