Микитюк Сергій Олександрович
Title
Cited by
Cited by
Year
Истоки научных основ ресурсного похода
СА Микитюк
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2010
132010
Ресурсний підхід до професійної підготовки майбутнього вчителя: монографія
СО Микитюк
Харків: Монограф, 2012
122012
Ресурсний підхід як основа розвитку потенціалів особистості майбутнього вчителя
СО Микитюк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 235-243, 2013
92013
Освітнє середовище як ресурс якості підготовки педагогів у ВНЗ
СО Микитюк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
92012
Ресурсний підхід у підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності
СО Микитюк
72014
Організаційно-педагогічні умови викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах України (друга половина ХІХ–початок ХХ століття)
СО Микитюк
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 01 Загальна педагогіка та історія…, 0
5
Викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах України (історико-педагогічний аспект)
СО Микитюк
монографія]/Світлана Олегівна Микитюк.− Харків: Майдан, 2006
32006
Ресурсний підхід у підготовці майбутніх фахівців
СО Микитюк
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Психология", 135-144, 2018
22018
Реалізація ресурсного підходу в системі педагогічної підготовки майбутніх учителів: світовий досвід
СО Микитюк
НТУ" ХПІ", 2013
22013
Ресурсне забезпечення тьюторської діяльності в системі фахової підготовки майбутніх педагогів
СО Микитюк
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету…, 2012
22012
Ресурсний підхід у професійному становленні вчителя
СО Микитюк
Теорія і практика управління соціальними системами, 2012
22012
Ресурсна концепція управління освітнім процесом у сучасному вищому навчальному закладі
СО Микитюк
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету…, 2011
22011
Елементи сторітелінгу як навчального методу у поглядах педагогів, громадських діячів минулого
СО Микитюк, СА Микитюк
КНПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
Ресурсний підхід у становленні особистості студента
СО Микитюк
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах…, 2013
12013
Ресурсний підхід в організації тьюторської діяльності у вищому педагогічному навчальному закладi
СО Микитюк
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету…, 2012
12012
Особистісний ресусрс учителя у структурі педагогічної майстерностi
СО Микитюк
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету…, 2012
12012
Ресурсне забезпечення освітніх стандартів професійної педагогічної підготовки
СО Микитюк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.-Суми: СумДПУ…, 2011
12011
Організаційні механізми ресурсного забезпечення педагогічної освіти
С Микитюк
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 257-264, 2011
12011
Внесок професорів польського походження у розбудову правової освіти і науки на Слобожанщині у ХІХ столітті
ВО Микитюк, СО Микитюк
Харків. нац. пед. ун-т імені ГС Сковороди, 2019
2019
Діяльність колегій як запорука виникнення страхових відносин у Стародавньому Римі
ВО Микитюк, СО Микитюк
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету…, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20