Follow
Гурець Лариса Леонідівна
Title
Cited by
Cited by
Year
Утилізація гумових відходів
ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець, ОП Будьонний
Вісник КДПУ ім.. М. Остроградського. Випуск 5, 46, 2007
152007
Теорія систем в екології
ЮГ Масікевич, ЮГ Масикевич, ОВ Шестопалов, АА Негадайло, ...
Вид-во СумДУ, 2015
92015
Алгоритм розрахунку техногенного навантаження від викидів забруднюючих речовин в атмосферу
ВМ Шмандій, ДЛ Пляцук, ЛЛ Гурець
ScienceRise 5 (2 (10)), 43-48, 2015
82015
Зниження рівня техногенного навантаження на довкілля під час використання відходів скла
ЛЛ Гурець, АС Котолевець, ІІ Котова
Екологічні науки, 23, 2018
52018
Науково-методологічні основи екологічної безпеки при забрудненні атмосферного повітря газопиловими викидами промислових підприємств
ЛЛ Гурець
ІФНТУНГ, 2017
52017
Оценка экологического эффекта при применении капсулированных азотных удобрений
ЛЛ Гурець, ВС Вакал, СВ Вакал, ЮЛ Цапко
Екологічна безпека, 61-68, 2018
42018
Сучасні напрями підвищення екологічної безпеки виробництва соди
ВП Шапорєв, ВП Шапорев, МА Цейтлін, МА Цейтлин, ВФ Райко, ...
Вид-во СумДУ, 2014
42014
Substantiation of the environmental and energy approach of improvement of technological regulations of water treatment systems
V Shtepa, L Plyatsuk, I Ablieieva, L Hurets, M Sherstyuk, R Ponomarenko
Shtepa, V., Plyatsuk, L., Ablieieva, I., Hurets, L., Sherstyuk, M …, 2020
32020
Експериментальні дослідження кінетики розчинення капсульованих азотних добрив
ЛЛ Гурець, ЮЛ Цапко, МС Мальований, ВС Вакал
Науковий вісник НЛТУ України, 94-98, 2019
32019
Дослідження пилових викидів виробництва двоокису титану
ІС Козій, ЛЛ Гурець
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Технічні науки, 180-185, 2012
32012
Експериментальні дослідження гідродинаміки провальних тарілок великих отворів
ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець, ІС Козій
Видавництво СумДУ, 2009
32009
Процеси та апарати природоохоронних технологій
ЛД Пляцук, РА Васькін, ВП Шапорев, ВФ Моїсєєв, ЛЛ Гурець, ГІ Гринь, ...
Сумський державний університет, 2017
22017
Аналіз гідродинамічних і пиловловлюючих характеристик апарата з провальними тарілками
ІС Козій, ЛЛ Гурець, ІО Трунова, ТВ Курбет
ЖДТУ, 2013
22013
Паспортизація пилу двоокису титану та пошук шляхів для зменшення його втрат на ВАТ «Сумихімпром»
ІС Козій, ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець, СВ Вакал
Вісник КДПУ ім. М. Остроградського–2009 6 (59), 193-195, 2009
22009
Врахування параметрів аерозольних викидів під час розробки технологічних рішень зменшення впливу на довкілля
ІС Козій, ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець, ІО Трунова
National University of Civil Defence of Ukraine, 2021
12021
Математичний опис гідродинаміки високоефективного пилогазоочисного апарату
ІС Козій, ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець
12021
Оцінка захищеності підземних вод в районі розташування Cумської ТЕЦ
ЛД Пляцук, ГМ М'якаєва, ЛЛ Гурець
Екологічна безпека, 59-63, 2017
12017
Шляхи вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами
ЛЛ Гурець, АВ Бітнер
Сумський державний університет, 2016
12016
Специальное оборудование и процессы неорганической химии
ЛЛ Гурец, ЛВ Пляцук, ВФ Моісеєв, ВФ Моисеев, ЄВ Манойло, ...
Изд-во СумГУ, 2015
12015
Методология исследования и выбора пылегазоочистного оборудования
ЛД Пляцук, ЛЛ Гурец
Региональная архитектура и строительство, 144-149, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20