Кривоблоцька Лариса Миколаївна
Кривоблоцька Лариса Миколаївна
центральноукраїнський національний технічний університет(ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
метод регуляризации сингулягных итераций в нелинейных задачах изгиба пластин с отверстием
ЛН Каюк, Яков Федорович, Кривоблоцкая
Вісник Донецького університету, 83-90, 2002
22002
Сингулярные итерации в нелинейных задачах концентрации напряжений.
ЯФ Каюк, ЛН Кривоблоцкая
Теоретическая и прикладная механика 36, 98-108, 2002
22002
Особливості проходки свердловин великого діаметра в міцних ґрунтах
МК Сукач, АП Дворніченко, ЛМ Кривоблоцька, СО Джирма
КНТУ, 2007
12007
Варіанти контрольних робіт та приклади розв’язання завдань з загального курсу вищої математики
ЛМ Кривоблоцька, МВ Личук, СЯ Гончарова
ЦНТУ, 2017
2017
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Вища математика»(розділ" Числові, степеневі ряди та ряди Фурє") для студентів технічних спеціальностей
ЛМ Кривоблоцька, НП Кічанова
КНТУ, 2016
2016
Історія виникнення і розвитку теорії підсумовування розбіжних рядів
ЛМ Кривоблоцька
Матеріали L конференції викладачів КНТУ, 128, 2016
2016
Ейлер і диференціальне рівняння дзета-функції
ЛМ Кривоблоцька
Материали L конференції викладачів КНТУ, 129, 2016
2016
Сингулярні ітерації в задачах газової динаміки
ЛМ Кривоблоцька
КНТУ, 2016
2016
Задача про рухи в системі двох тіл
ЛМ Кривоблоцька
КНТУ, 2016
2016
Сингулярні множники у задачі трьох тіл
ЛМ Кривоблоцька
КНТУ, 2016
2016
Деякі обчислення з розбіжними рядами
ЛМ Кривоблоцька
КНТУ, 2016
2016
Сингулярні ітерації в задачах теорії нелінійних коливань механічних систем
ЛМ Кривоблоцька
КНТУ, 2016
2016
Комбінаторика та елементи теорії ймовірностей
ЛМ Кривоблоцька, ТВ Петровська, НП Кічанова
КНТУ, 2015
2015
Геометрія дощу та снігу
ЛМ Шевчук, Інна Андріївна, Кривоблоцька
Тези доповідей студентів та магістрантів XLIX наукової конференції, 161-164, 2015
2015
Графічне диференціювання
ЛМ Ковальчук, Володимир Петрович, Кривоблоцька
Тези доповіднй студентів та магістрантів XLIX наукової конференції, 160-161, 2015
2015
Десять цікавих фактів про математику
ЛМ Білик, Юлія Сергіївна, Ккивоблоцька
Тези доповідей студентів та магістрантів XLIX наукової конференції, 168-170, 2015
2015
Застосування спеціальних методів підсумовування до розв"язку нелінійних задач математичної фізики
ЛМ Кривоблоцька
Вісник Кременчуцького національного Університету, 94-97, 2013
2013
Математичне програмування. Кредитно-модульна система
ВВ Гончаров, СЯ Гончарова, ЛМ Кривоблоцька
КНТУ, 2012
2012
Сингулярні ітерації при розв’язуванні граничних задач і методи їх регуляризації
ЛМ Кривоблоцька, АП Дворніченко
Вісник Кременчуцького державного університету ім. Михайла Остроградського …, 2010
2010
Технологічний процес відновлення гільз циліндрів методом термопластичного деформування
ФМ Капелюшний, ЛМ Кривоблоцька, СЄ Катериъшч
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20