Козлов СВ Kozlov S
Козлов СВ Kozlov S
ДМА кафедра патологической анатомии и судебной медицины
Підтверджена електронна адреса в dsma.dp.ua
НазваПосиланняРік
New Concept of the Development of Brainstem Ischemia in the Setting of Occlusions of the Vertebral Arteries and Radicular and Medullary Arteries in the Presence of the Cervical …
GTMS Mykola Salkov, Natalia Zozylia, Vitaliy Tsymbaliuk, Lydmila Dzyak ...
Brain Disord Ther 4, 193, 2015
10*2015
Формоутворення структурних компонентів серця в нормі та при моделюванні вад розвитку
ВО Козлов, ВФ Шаторна, ОО Савенкова, СВ Козлов, ГО Козловська
Вісник наукових досліджень, 106-108, 2006
92006
Судебно-медицинское значение аномально расположенных сухожильных нитей сердца при скоропостижной смерти
СВ Козлов
Вісник морфології, 267-268, 2003
82003
Структурные основы ремоделирования левого желудочка при развитии хронической сердечной недостаточности/CВ Козлов, ЭГ Топка, ВА Юсков
СВ Козлов
Вісник проблем біології і медицини, 168-173, 2009
62009
Применение некоторых методов статистического анализа для определения давности повреждений селезенки
ПВ Пинчук, СВ Козлов, ИА Левандровская
Судебно-медицинская экспертиза 57 (3), 14-18, 2014
52014
Судебно-медицинская экспертиза по «врачебному» делу как один из видов ситуалогической экспертизы
SV LEONOV, SV KOZLOV
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ 3, 53, 2011
52011
Кількісний сегментарно-секторальний аналіз стінки серця людини
СВ Козлов
Здобутки клінічної і експериментальної медицини 7 (2), 99-102, 2007
42007
Перевязка магистральных сосудов матки при акушерских кровотечениях с учётом анатомо-топографических вариантов её кровоснабжения
КВ Воронин, СВ Козлов
ISBN 966-7191-51-6, 2002
42002
Експертно-діагностичні ознаки насильницьких дій при окремих видах фізичного впливу на людину
СВ Козлов, ОЛ Зубов, РВ Беркут
Судово-медична експертиза, 71-72, 2014
32014
Современное состояние вопроса установления давности наступления смерти (обзор литературы
ВА Повстяный, СВ Козлов
Буковинський медичний вісник, 130-132, 2013
32013
Ембріологічні передумови вроджених аномалій судин серця
СВ Козлов, ОО Яковець
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2014
22014
inventors; Kozlova, Yu. V., Kozlov, SV, assignee. Method of diagnosis of cerebral ischemia. Ukrane patent UA 85257. 2013 Nov 11. Int. Cl. A61V 10/00
YV Kozlova
Byul, 2013
22013
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ВНУТРІШНЬОГО РЕЛЬЄФУ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ
ОО Савенкова
Морфологія, 2008
22008
Соматотипові особливості деяких морфометричних параметрів серця людини
АА Інджикулян, СВ Козлов
Медичні перспективи 12 (2), 2007
22007
Гетерогенність вінцевих артерій у різних відділах серця людини
СВ Козлов, ІС Шпонька
Таврический медико-биологический вестник 9 (3), 71-73, 2006
22006
Морфогенетичні закономірності формування передсердно-шлуночкового каналу та перегородок серця на ранніх етапах ембріогенезу
КСВ Шаторна В.Ф.
Вісник морфології 11 (2), 226-229, 2005
22005
Formation and improvement of clinical thinking in medical students.
O Кhaniukov, S Kozlov, Y Yehudina, L Sapozhnychenko, Y Kozlova, ...
Medicni perspektivi (Medical perspectives) 24 (1), 15-20, 2019
12019
Особливості вогнестрільних ушкоджень, заподіяних сучасними набоями до короткоствольної зброї. Здобутки і перспективи досліджень
КС Мішалов,В., Хохолєва Т., Петрошак О., Гуріна О., Бачинський В., Кривда Г.
Судово-медична експертиза, 53-57, 2018
1*2018
Особенности формообразования стенки сердца и его пространственной ориентации на этапах пренатального онтогенеза
ВВ Кошарный, АОЛ Владимировна, СВ Козлов, ...
12017
Скануюча електронна мікроскопія серця білих щурів
VY Pokotylo, LR Mateshuk-Vatseba, II Shnitsar, SV Kozlov, PB Pokotylo
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 16 (1), 30-33, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20