Подписаться
Liubov Lipych / Любов Григорівна Ліпич
Liubov Lipych / Любов Григорівна Ліпич
Lutsk National Technical University
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств
ЛГ Ліпич, АО Фатенок-Ткачук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010
362010
Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції: монографія
ЛГ Ліпич, ІО Цимбалюк, ІВ Чорнуха
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015
28*2015
Капітал в системі управління підприємством
ЛГ Ліпич, ІО Гадзевич
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009
272009
Контролінг в системі антикризового управління
ЛГ Ліпич, ІО Гадзевич
Видавництво Львівської політехніки, 2012
252012
Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств: теоретичні та прикладні положення: монографія
ОЄ Кузьмін, ЛГ Ліпич
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
202014
Формування стратегії інноваційноо розвитку підприємства на засадах прогнозування кон’юнктури ринку автомобілебудування
ЛГ Ліпич, ТП Радіщук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
182013
Формування стратегії інноваційноо розвитку підприємства на засадах прогнозування кон’юнктури ринку автомобілебудування
ЛГ Ліпич, ТП Радіщук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
182013
Фактори впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств
ЛГ Ліпич, АО Фатенок-Ткачук
Економіка та держава, 29-32, 2008
182008
Model of management of the employees’ innovative behavior at the industrial enterprises
L Lipych, I Volynets, O Khilukha, I Matviichuk, Z Semchuk
Problems and perspectives in management, 197-206, 2018
162018
Сутність та методи антикризового управління підприємства
ЛГ Ліпич, ІО Гадзевич
Вісник Львівської комерційної академії.–2011.–Вип 36, 474-477, 2011
162011
Стратегії виходу підприємств на зовнішні ринки
ЛГ Ліпич, АО Фатенок-Ткачук
Культура народов Причерноморья, 2007
162007
Система показників оцінки кон’юнктури ринку
ЛГ Ліпич, ОВ Кощій
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Nvvnu/ekonomika/2007_ 12, R1, 2007
152007
Маркетингове прогнозування товарного ринку. Монографія
ЛГ Ліпич
Луцьк: ЛДТУ 376, 2002
152002
Підходи до визначення поняття стратегія
ЛГ Ліпич, НО Грицюк
Інвестиції: практика та досвід, 131-134, 2013
142013
Якість молочної сировини в Україні: перспективи підвищення
ЛГ Ліпич, АМ Момчева
Інноваційна економіка, 152-157, 2010
142010
Бізнес-процеси та їх інформаційне забезпечення
ЛГ Ліпич, ЛО Ющишина
Актуальні проблеми економіки, 112, 2010
142010
Прогнозування виробництва на засадах визначення обсягів попиту на продукцію підприємств: монографія
ЛГ Ліпич, ВЛ Загоруйко
Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008
142008
Формування стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон’юнктури ринку:[монографія]
ЛГ Ліпич
Луцьк: РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008
142008
Прогнозування та регулювання індивідуального споживання продовольчих товарів. Монографія
ЛГ Ліпич, ОВ Кощій
Луцьк: Ред.-видавничий відділ ЛДТУ, 2002
122002
Prospects for the introduction of innovations by agricultural enterprises in Ukraine
L Lipych, S Bortnik, O Tovsteniuk, O Kchilycha, M Kushnir
Problems and perspectives in management 15 (3), 53-63, 2017
112017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20