Підписатись
Анна Томіліна (Anna Tomilina)
Анна Томіліна (Anna Tomilina)
Криворізький державний педагогічний університет (Kryvyi Rih State Pedagogical University)
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Use of augmented reality in chemistry education
P Nechypurenko, T Starova, T Selivanova, A Tomilina, A Uchitel
Memoires of 1st International Workshop on Augmented Reality in Education …, 2018
1082018
Shift from blended learning to distance one during the lockdown period using MOODLE: test control of students' academic achievement and analysis of its results
K Polhun, T Kramarenko, M Maloivan, A Tomilina
ICHTML2020, 2021
742021
Можливості використання системи електронного навчання MOODLE при вивченні іноземної мови
АА Томіліна
Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг: Криворіз. держ. пед. ун-т, 2011
102011
Використання електронної платформи MOODLE при контролі й оцінюванні з англійської мови у вищому навчальному закладі
АО Томіліна
MOODLE Moot Ukraine 2013 – Теория и практика использования системы …, 2013
62013
Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін із застосуванням інформаційних технологій
АО Томіліна
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ “Криворізький національний університет”, 2013
42013
Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін при використанні інформаційних технологій
АО Томіліна
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
42012
Організація контрольно-оцінювальних дій із залученням системи MOODLE для студентів гуманітарних спеціальностей
АО Томіліна
Теорія і методика електронного навчання. – Кривий Ріг: НМетАУ 3 (1), 293-298, 2012
42012
Можливості розробок електронних освітніх ресурсів на базі електронної платформи Moodle під час навчання студентів іноземної мови
АО Томіліна
Освітній вимір 46, 225-230, 2015
32015
Освітній потенціал інформаційних технологій в освітньому просторі
АО Томіліна
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики …, 2011
2*2011
Реалії імплементації закону України «Про вищу освіту» в умовах ліцензування спеціальності «Середня освіта (хімія)»
ТВ Старова, ВГ Столяренко, АО Томіліна
Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика …, 0
2
Готовність викладачів до використання інформаційних технологій при контролі й оцінюванні знань студентів з англійської мови
АО Томіліна
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
12012
Conquering a Male Domain: The Female Spectator and The Pershyi Vinok
L Lutsenko, I Dyrda, A Tomilina, M Maloivan, I Zorenko
International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social …, 2021
2021
Peculiarities of verbal component of internet memes
A Tomilina, M Maloivan
«Инновации вокруг нас 2020», С.66-68, 2020
2020
Peculiarities of language of youth online communication on example of internet memes
A Tomilina, M Maloivan
«SWorld Journal», 2020
2020
Практикум з модульного контролю : навчальна дисципліна «Друга мова» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» спеціальність 014.02 Середня освіта (мова і література …
А Томіліна, М Малоіван
Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 2020
2020
Англійська мова за професійним спрямуванням
А Томіліна, М Малоіван
Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 2020
2020
Social media as means of individualization of English language acquisition for students majoring in philology
A Tomilina, M Maloivan
Вісник Житомирського державного університету ім.. Івана Франка. Педагогічні …, 2020
2020
Використання платформи MOODLE як засобу інтенсифікації успішності студентів-філологів при навчанні англійської як іноземної
А Томіліна
Інноваційна педагогіка. – Одеса, 2020
2020
Eliza Haywood’s code of intimization in the novel the history of Betsy Thoughtless
Л Луценко, М Малоіван, А Томіліна, О Семенова
Humanities & Social Sciences Reviews, 2020
2020
Voice of Their Own: Women’s Literary
A Tomilina
Intenational Conference on Advanced Research in Social Sciences and Humanities, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20