Тетяна Кочетигова
Тетяна Кочетигова
ХНУБА, факультет економіки та менеджменту, кафедра фінансів та кредиту
Verified email at kstuca.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика
ВЄ Хаустова, ЄМ Крячко, ТВ Колодяжна
Бізнес Інформ, 49-56, 2017
72017
Організація маркетингової політики у складі економічної політики підприємства
ПАЮ Колодяжна Т. В.
Економіка.Фінанси.Право. 1, с. 10-18, 2007
6*2007
Сутність та класифікація банківського ризику
АЮ Кочетигова, Т.В., Алейнік
Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове фахове …, 2017
32017
Економічна сутність та принципи депозитної політики банку
ТВ Кочетигова, ВС Федоренко
Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове видання), 2017
32017
Державна підтримка металургійної промисловості у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються
СВ Антоненко, ІВ Ялдін, ТВ Кочетигова
12015
Оцінка концентрації в економіці України
ВЄ Хаустова, ЄМ Крячко, ТВ Колодяжна
Проблемы экономики, 2017
2017
Оцінка ризику кредитного портфелю банку
ЛМЕ Кочетигова, Т.В.
Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове фахове …, 2017
2017
Закордонний досвід іпотечного кредитування
ВМ Кочетигова, Т.В., Киричок
Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове фахове …, 2017
2017
Закордонний довід регулювання кредитної діяльності в банку
ОМ Кочетигова, Т.В., Старікова
Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове фахове …, 2017
2017
Економічна сутність та необхідність формування фінансових ресурсів комерційного банку
ДО Кочетигова, Т.В., Пяничук
Глобальні та https://scholar.google.ru/citations?view_op=add_citation&hl=ru …, 2017
2017
Організаційно-правове забезпечення вітчизняного іпотечного кредитування
ТВ Кочетигова, АА Кісельова
Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове видання) 11, 2016
2016
Шляхи зниження ризиків активних операцій
ТВ Кочетигова, ЮА Канарова
Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове видання) 11, 2016
2016
Концентрація в економіці: теоретичні аспекти
ТВ Кочетигова
БІЗНЕС ІНФОРМ 12, 305 – 312, 2016
2016
Шляхи зниження ризиків активних операцій банку
ТВ Кочетигова
ТВ Кочетигова, Ю. Канарова/Глобальні та національні проблеми економіки, 706-708, 2016
2016
State Support of the Metallurgical Industry in Developed and Developing Countries.
SV Antonenko, IV Yaldin, TV Kochetygova
Problems of Economy, 2015
2015
Антоненко СВ
ТВ Кочетигова
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 57, 2015
2015
Вітчизняний досвід регулювання розвитку металургійної промисловості
СВ Антоненко, ТВ Кочетигова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2015
2015
Государственная поддержка металлургической промышленности в развитых и развивающихся странах
СВ Антоненко, ИВ Ялдин, ТВ Кочетыгова
Проблемы экономики, 2015
2015
Вітчизняний досвід регулювання розвитку металургійної промисловості
АСВ Кочетигова, Т.В.
Науковий вісник херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
2015
Аналіз підходів до оцінки ефективності інтеграційних процесів
КТВ Хаустова В.Є.
Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики: монографія / Видавництво …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20