Підписатись
Марія Дорош / Mariia Dorosh
Марія Дорош / Mariia Dorosh
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Менеджмент сервісу: теорія та практика: навч. посіб.
ЄЮ Сахно, МС Дорош, АВ Ребенок
К.: Центр учбової літератури, 60-61, 2010
722010
Системні аспекти управління інноваційно-інвестиційними проектами стратегічного розвитку підприємства
АВ Кунденко, МС Дорош, ЄЮ Сахно
Чернігів: ЧДІЕУ, 2008
342008
Формування інноваційних методів та моделей управління проектами на основі конвергенції
СД Бушуєв, МС Дорош
Управління розвитком складних систем, 30-38, 2015
192015
Інноваційне мислення при формуванні нових методологій управління проектами
СД Бушуєв, МС Дорош, НВ Шакун
КНУБА, 2016
162016
The model of information security culture level estimation of organization
S Shkarlet, V Lytvynov, M Dorosh, E Trunova, M Voitsekhovska
International scientific-practical conference, 249-258, 2019
112019
Менеджмент сервісу
ЄЮ Сахно, МС Дорош
Доступний з https://pidruchniki. com/19390825/menedzhment …, 2010
102010
The study of participants' values convergence on the example of international scientific project on cyber security
M Dorosh, O Trunova, D Itchenko, M Voitsekhovska, M Dvoieglazova
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-11, 2016
92016
Development of innovation methods and models of project management on the basis of convergence
SD Bushuyev, MS Dorosh
Managing the development of complex systems 23, 30-37, 2015
92015
Crisis management of small and medium businesses in regional economic policy system
A Kundenko, M Dorosh, I Baraniuk, D Itchenko
Економічний часопис-ХХІ, 108-111, 2015
92015
Менеджмент сервиса: теория и практика: учебное пособие
ЕЮ Сахно, МС Дорош, АВ Ребенок
К.: Центр учебной литературы.–2010.–328 с, 2010
92010
Proof of stake for blockchain based distributed intrusion detecting system
I Burmaka, N Stoianov, V Lytvynov, M Dorosh, S Lytvyn
International scientific-practical conference, 237-247, 2020
82020
Formuvannya innovatsiynykh metodiv ta modeley upravlinnya proektamy na osnovi konverhentsiyi
SD Bushuyev, MS Dorosh
Upravlinnya rosvytkom skladnyh system, 30-37, 2015
82015
Системнi аспекти управлiння iнновацiйно-iнвестицiйними проектами стратегiчного розвитку пiдприємства: монографiя
ЕЮ Сахно, МС Дорош, АВ Ребенок
82008
Blended mental space: the methodology for creation and approaches for its management
O Verenych, M Dorosh
2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2017
72017
Innovative thinking in the formation of new project management methodologies
C Bushuyev, M Dorosh, N Shakun
Management of the development of complex systems, 49-57, 2016
72016
Modeling of Information Security Management System in the Project
S Shkarlet, M Dorosh, O Druzhynin, M Voitsekhovska, I Bohdan
International scientific-practical conference, 364-376, 2020
62020
Особливості розробки проекту при реалізації ділової стратегії підприємства
ІВ Гриник, МС Дорош, АВ Ребенок
Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць.–Дніпропетровськ 3 …, 2007
62007
Research and Determination of Personal Information Security Culture Level Using Fuzzy Logic Methods
M Dorosh, M Voitsekhovska, I Balchenko
Advances in Computer Science for Engineering and Education II, 503-512, 2020
52020
Реалізація стратегії регіонального розвитку на основі проактивного управління проектами: монографія
ДМ Ітченко, АВ Кунденко, МС Дорош
Чернігів: ЧНТУ, 2016
52016
Визначення взаємодії параметрів системи управління проектами
МС Дорош, ІВ Калінько
Управление проектами и развитие производства, 9-16, 2007
52007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20