Ірина Мазайкіна/ Iryna Mazaikina
Ірина Мазайкіна/ Iryna Mazaikina
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні основи формування готовності студентів медичного університету до професійно орієнтованого іншомовного спілкування
В Мікаєлян, І Мазайкіна, М Костюк
2019
Формування та вирішення напрямів діяльності вищих медичних навчальних закладів завдяки інформаційним технологіям
В Мікаєлян, І Мазайкіна, М Костюк
2019
Групові форми комунікації у системі дистанційного навчання іноземних мов у ЗВО
ІО Мазайкіна, ВВ Мікаєлян, АЛ Кондратюк
2019
Особистісно-орієнтований підхід як необхідна умова підготовки іноземних студентів
ІО Мазайкіна
2018
Особистісно орієнтовані технології викладання іноземних мов
ІО Мазайкіна
2018
ПРО ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ ТА ЧЕХІЇ З ПИТАНЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ЄВ Громов, ІО Мазайкіна
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2018
2018
Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності
І Мазайкіна
2018
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК СКЛАДОВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІО Мазайкіна, ОБ Наливайко, ІВ Сімонова
МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ, 39, 2018
2018
Використання інтерактивних технологій під час викладання іноземних мов
ІО Мазайкіна, ІВ Сімонова
2018
Формування готовності вчителів іноземної мови до застосування особистісно орієнтованих технологій
ІО Мазайкіна
2018
Використання особистісно-орієнтованих технологій викладання іноземних мов
МІ О.
Педагогіка : традиції та інновації: матеріали ІV міжнародної науково …, 2017
2017
Особистісно орієнтовані технології навчання іноземних мов
ІО Мазайкіна, ТІ Ямчинська, ЄВ Громов
2017
Самостоятельная подготовка студентами дидактических материалов с учетом принципов индивидуализации и дифференциации
ЕВ Громов, ИО Мазайкина
материалы международной научно-практической интернет-конференции, 144, 2017
2017
Особистісно-орієнтований підхід до навчання у ВНЗ як запорука імплементації Закону «Про вищу освіту»
ІО Мазайкіна
2016
Мета, сутність і основні характеристики особистісно-орієнтованого навчання в сучасних умовах
АМ Коломієць, ІО Мазайкіна
2016
Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до використання особистісно зорієнтованих технологій навчання
ІО Мазайкіна, АМ Коломієць
2016
Методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованого підходу в навчанні іноземних мов
І Мазайкіна
Педагогіка і психологія професійної освіти, 42-52, 2016
2016
Оптимізація та інтенсифікація навчального процесу на кафедрі іноземних мов медичного університету
Мазайкіна І.О., Сімонова І.В., Яценко А.Л.
Шляхи удосконалення навчального процесу і необхідність впровадження нових …, 2014
2014
Наочність як принцип навчання іноземної мови
М Ірина
Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні …, 2011
2011
ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ІО Мазайкіна
Высшее образование сегодня, 27-30, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20