Підписатись
Липківський Костянтин Олександрович, Lypkivskyi K.O. , Липковский К.А. (ORCID:0000-0002-3292-1360)
Липківський Костянтин Олександрович, Lypkivskyi K.O. , Липковский К.А. (ORCID:0000-0002-3292-1360)
Institute of electrodynamics of NAS Ukraine, Інститут електродинаміки НАН України
Підтверджена електронна адреса в ied.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Трансформаторно-ключевые исполнительные структуры преобразователей переменного напряжения
КА Липковский
Киев, 1983
821983
Моделювання трансформуючих елементів з секціонуванням обвиток у складі перетворювачів напруги змінного струму
КО Липківський, АГ Можаровський
Технічна електродинаміка, 2016
132016
Способы улучшения качества выходного напряжения автономных инверторов
ВЕ Тонкаль, КА Липковский, ЛП Мельничук
Киев: Ин-т электродинамики АН УССР, 1972
121972
Дуальність побудови трансформаторно-ключових виконавчих структур дискретних стабілізаторів та регуляторів напруги змінного струму
КО Липківський
Технічна електродинаміка, 2010
72010
Комбинированная система управления позиционным электроприводом с многоканальной задающей моделью
КА Липковский, ТВ Чермалых
Техн. электродинамика, 49-55, 1995
71995
Розвиток досліджень по перетворенню та стабілізації параметрів електромагнітної енергії в Інституті електродинаміки НАН України
АК Шидловський, КО Липківський
Технічна електродинаміка, 46-50, 2007
62007
Модернизация закона выбора коэффициентов передачи трансформаторно-ключевой исполнительной структуры дискретного стабилизатора напряжения переменного тока
КА Липковский, АГ Можаровский
Техн. електродинамiка: Темат. вип." Силова електронiка та енергоефективнiсть …, 2005
62005
Процеси та органiзацiя комутацiї трансформаторiв
ВА Халiков, КО Липкiвський
Teхн. електродинамiка., 22, 2010
52010
Исследование энергоэффективности источников сварочной дуги современными программными пакетами моделирования
КА Липковский, ВА Халиков, ВМ Паханьян, АФ Шатан
Технічна електродинаміка, 17-21, 2004
4*2004
Розробка наукових основ створення сучасних напівпровідникових перетворювачів електроенергії та їх впровадження в системах живлення статичних та динамічних навантажень
ЄІ Сокол, ВБ Клепіков, КО Липківський, ЕМ Чехет, ВЯ Жуйков, ...
Технічна електродинаміка, 46-49, 0
4
Особливості реалізації функції перетворення трансформаторно-ключової виконавчої структури регулятора-стабілізатора напруги змінного струму
КО Липківський, АГ Можаровський
Технічна електродинаміка, 35-39, 2017
32017
Трехфазный индуктивно-емкостной преобразователь
СГ Конесев, ПА Хлюпин, ИС Конесев
32011
Систематизація трансформаторно-ключових виконавчих структур перетворювачів напруги з ключовими елементами, що винесені з кіл силового струму
КО Липківський, АГ Можаровський
Технічна електродинаміка 4, 26-30, 2011
32011
Систематизація трансформаторно-ключових виконавчих структур перетворювачів напруги з ключовими елементами у колі силового струму
КО Липківський
Технічна електродинаміка 3, 26-32, 2011
32011
Шляхи та засоби вдосконалення установок електродугового зварювання
ВА Халіков, КО Липківський, ОФ Шатан
Технічна електродинаміка, 2009
32009
Особенности внешней характеристики секционированного стабилизированного источника электропитания
КА Липковский, ЮВ Руденко
Технічна електродинаміка, 7-11, 2009
32009
Стабилизация выходного напряжения в высоковольтном секционированном источнике питания
КА Липковский, ЮВ Руденко
Технічна електродинаміка, 2009
32009
Двухтрансформаторная ТКИС-эффективный исполнительный орган дискретных стабилизаторов переменного напряжения
КА Липковский, АГ Можаровский, ВА Халиков
Техн. електродинамiка. Темат. вип." Проблеми сучасної електротехнiки". 4, 59, 2008
32008
Особливості комплексування регулювальних блоків дискретних стабілізаторів напруги змінного струму
КО Липківський
Техн. електродинаміка, 29-36, 2008
32008
Фазове регулювання напруги ключами із природною комутацією та її дослідження в системі MATLAB
КО Липківський, ВА Халіков, АГ Можаровський
Технічна електродинаміка, Тематичний випуск "Проблеми сучасної …, 2002
3*2002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20