Євдокимова Альона Вікторівна
Євдокимова Альона Вікторівна
Підтверджена електронна адреса в ms.sumdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості малих інноваційних підприємств в аспекті управління проектами та концепції корпоративної соціальної відповідальності
ОМ Медведєва, АВ Євдокимова
Управління проектами та розвиток виробництва, 120-130, 2009
112009
Застосування теорії несилової взаємодії для інтегральної оцінки проектів та варіантів їх продовження
АВ Євдокимова
Управління проектами та розвиток виробництва, 136-142, 2012
92012
Концептуальна модель активності громад для задач формування портфелю грантових проектів соціально-економічного розвитку громад, які підтримуються міжнародними організаціями
АВ Євдокимова
Управління проектами та розвиток виробництва, 134-139, 2011
72011
Застосування трансформованих функцій приналежності для оцінки проектних пропозицій щодо соціально-економічного розвитку громади
АВ Євдокимова
Управління проектами та розвиток виробництва, 138-145, 2013
62013
Особливості формалізації суджень експертів відносно критеріальних показників проектних пропозицій при застосуванні для прийняття оціночних рішень інтроформаційних моделей на …
ОМ Медведєва, АВ Євдокимова
Управління проектами та розвиток виробництва, 77-86, 2013
52013
Метод оцінювання компонентів портфеля при його формуванні на основі інтроформаційної моделі
АВ Євдокимова
Управление проектами и развитие производства, 2013
32013
Концептуальна модель механізму оцінювання компонентів портфеля при його формуванні в термінах теорії несилової взаємодії
АВ Євдокимова
Управление проектами и развитие производства, 2013
32013
Когнітивне моделювання активності зацікавлених сторін як фактору формування портфелю проектів розвитку соціально-економічних систем (на прикладі екологічних проектів)
ВО Хрутьба, ОМ Медведєва, АВ Євдокимова
Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, 285-292, 2012
32012
Формування портфеля проектів на засадах теорії несилової взаємодії
ВА Рач, ОМ Медведєва, АВ Євдокимова
Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр.–Луганськ: вид-во …, 2017
12017
Адміністративний менеджмент для магістрів
ОМ Теліженко, СВ Глівенко, ЛП Валенкевич, ОГ Дегтяренко, ...
Університетська книга, 2016
12016
Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку
ІО Макаренко, АВ Бондар, ОС Гончаренко, ЮВ Єльнікова, ...
Сумський державний університет, 2020
2020
Оптимізаційна модель розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології екологізації підприємств і регіонів
СІ Колосок, ІА Вакуленко, ОВ Кубатко, ІС Мареха, ЮТ Матвєєва, ...
Сумський державний університет, 2019
2019
Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч
ОЮ Чигрин, ЄВ Мішенін, ЛЮЙ Генс, ЮВ Галинська, АВ Євдокимова, ...
Сумський державний університет, 2019
2019
Європейський та український досвід реалізації енергетичних технологій
АВ Євдокимова, СІ Колосок, НО Петренко
Сумський державний університет, 2019
2019
Корпоративна соціально-екологічна відповідальність для сталого розвитку: партнерство стейкхолдерів реального, фінансового та державного секторів економіки
ІО Макаренко, ДО Смоленніков, ЮС Серпенінова, АВ Євдокимова, ...
Сумський державний університет, 2019
2019
Особливості взаємодії зацікавлених сторін при реалізації event-проекту
АВ Євдокимова, ГІ Клюєва, ДС Лантушенко
Сумський державний університет, 2018
2018
Формування теоретичного підходу до управління внутрішніми комунікаціями підприємства на основі збалансованої системи показників
ЛО Сигида, ЛЮ Сагер, АВ Євдокимова
Хмельницький національний університет, 2018
2018
Економіко-екологічні передумови децентралізації на приципах сталого розвитку територій
АВ Євдокимова, ВВ Євтушенко, АВ Баранов, ОМ Кубрак
Сумський державний університет, 2017
2017
Оцінка та управління проектними ризиками на промислових підприємствах
АВ Євдокимова, АВ Євдокимов, АС Татусько, ОМ Кучкова
Сумський державний університет, 2017
2017
Development of a simulation model of safety management in the projects for creating sites with mass gathering of people
АВ Євдокимова, ОБ Зачко, РР Головатий
Zachko O. Development of a simulation model of safety management in the …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20